COM(2010)679 EU - Verordening
Aanpassing, met ingang van 1 juli 2010, van het pensioenbijdragepercentage van de ambtenaren en andere personeelsleden van de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende aanpassing, met ingang van 1 juli 2010, van het pensioenbijdragepercentage van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL REGULATION adjusting, from 1 July 2010, the rate of contribution to the pension scheme of officials and other servants of the European Union
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2010)679 NLEN
Extra COM-nummers SEC(2010)1408; COM(2010)798; SEC(2010)1607
Procedurenummer i 2010/0330(NLE)
Celex-nummer i 52010PC0679

2.

Key dates

Document 18-11-2010
Online publicatie 20-11-2010
Besluit 20-12-2011; Verordening 2010/1240

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.