COM(2004)863 EU - Verslag
Jaarlijks verslag over de verwezenlijking van de interne markt voor gas en elektriciteit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Verslag van de Commissie - Jaarlijks verslag over de verwezenlijking van de interne markt voor gas en elektriciteit

officiële Engelstalige titel

Report from the Commission - Annual Report on the Implementation of the Gas and Electricity Internal Market
 
Rechtsinstrument Verslag
COM-nummer i COM(2004)863 NLEN
Extra COM-nummers SEC(2004)1720
Celex-nummer i 52004DC0863

2.

Key dates

Document 05-01-2005
Online publicatie 05-01-2005

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.