COM(2009)147 EU - Witboek
Witboek - Aanpassing aan de klimaatverandering : naar een Europees actiekader

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Witboek - Aanpassing aan de klimaatverandering : naar een Europees actiekader

officiële Engelstalige titel

White paper - Adapting to climate change : towards a European framework for action
 
Rechtsinstrument Witboek
Besluitvormingsprocedure Initiatiefverslag (INI)
COM-nummer i COM(2009)147 NLEN
Extra COM-nummers SEC(2009)417; SEC(2009)386; SEC(2009)416; SEC(2009)387; SEC(2009)388
Procedurenummer i 2009/2152(INI)
Celex-nummer i 52009DC0147

2.

Key dates

Document 01-04-2009
Online publicatie 01-04-2009

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.