COM(2009)519 EU - Mededeling
Investeren in de ontwikkeling van koolstofarme technologieën (SET-Plan)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze Mededeling i is opgesteld door het Directoraat-generaal Energie (ENER) i van de Europese Commissie en op 7 oktober 2009 gepubliceerd.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Investeren in de ontwikkeling van koolstofarme technologieën (SET-Plan)

officiële Engelstalige titel

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan)
 
Rechtsinstrument Mededeling
COM-nummer i COM(2009)519 NLEN
Extra COM-nummers SEC(2009)1298; SEC(2009)1297; SEC(2009)1295; SEC(2009)1296
Celex-nummer i 52009DC0519

2.

Key dates

Document 07-10-2009
Online publicatie 07-10-2009

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.