Directoraat-generaal Energie (ENER) - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 11 juli 2020
kalender

Directoraat-generaal Energie (ENER)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ontwikkelt het EU-beleid inzake energie en is verantwoordelijk voor het beheer van projecten en programma's voor financiële steun aan technologische ontwikkeling en innovatie in de energiesector.

Dit directoraat-generaal is in 2010 ontstaan toen het directoraat-generaal Energie en Vervoer i werd opgesplitst in een directoraat-generaal Energie en een directoraat-generaal Vervoer i.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Energie i.

Dit directoraat-generaal richt zich op:

  • het bijdragen aan een energiemarkt waarbij burgers en bedrijven gebruik kunnen maken van duurzame energie, lage prijzen en technologische en geadvanceerde energiediensten
  • het promoten van duurzamen energie productie, transport en consumptie
  • het verbeteren van de condities voor het energie-aanbod

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 355 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
08.07.2020  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Powering a ...
Mededeling com(2020)299
 
08.07.2020  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A hydrogen ...
Mededeling com(2020)301
 
17.03.2020  Uitvoering werkzaamheden in het kader van het programma ter ondersteuning van ontmanteling van kerncentrales in Bulgarije, Litouwen en Slowakije in 2019 en eerder.
Verslag com(2020)82
 
04.03.2020  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een Verordening inzake etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële ...
com(2020)83
 
10.02.2020  Tenuitvoerlegging van het Europees energieprogramma voor herstel en het Europees Fonds voor energie-efficiëntie.
Verslag com(2020)38
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 58 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
14.05.2019  Standpunt EU in het Internationaal Partnerschap voor samenwerking inzake energie-efficiëntie (Ipeec) in verband met de verlenging van het bestaande Referentiekader.
Besluit com(2019)229
 
13.11.2018  Aanpassing van - gewijzigde - Richtlijn 2012/27/EU over energie-efficiëntie wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.
Besluit com(2018)744
 
17.05.2018  Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters.
Verordening com(2018)296
 
17.05.2018  CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen.
Verordening com(2018)284
 
19.12.2017  Intrekking van Verordening 256/2014 inzake de mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de EU.
Verordening com(2017)769
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 17 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
17.12.2012  Verlenging van de Overeenkomst tussen Euratom en de Organisatie voor energieontwikkeling op het Koreaanse schiereiland (KEDO).
Aanbeveling com(2012)760
 
19.09.2012  Standpunt EU op de ministerraad van de Energiegemeenschap (Budva, 18 oktober 2012).
Besluit com(2012)532
 
30.05.2012  Basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling.
Richtlijn com(2012)242
 
02.02.2012  Goedkeuring van een Overeenkomst voor samenwerking op het gebied van het vreedzame gebruik van kernenergie met Zuid-Afrika.
Aanbeveling com(2012)27
 
10.08.2011  Standpunt EU op de ministerraad van de energiegemeenschap (Chişinău, 6 oktober 2011).
Besluit com(2011)487