Directoraat-generaal Energie (ENER)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ontwikkelt het EU-beleid inzake energie en is verantwoordelijk voor het beheer van projecten en programma's voor financiële steun aan technologische ontwikkeling en innovatie in de energiesector.

Dit directoraat-generaal is in 2010 ontstaan toen het directoraat-generaal Energie en Vervoer i werd opgesplitst in een directoraat-generaal Energie en een directoraat-generaal Vervoer i.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Energie i.

Dit directoraat-generaal richt zich op:

  • het bijdragen aan een energiemarkt waarbij burgers en bedrijven gebruik kunnen maken van duurzame energie, lage prijzen en technologische en geadvanceerde energiediensten
  • het promoten van duurzamen energie productie, transport en consumptie
  • het verbeteren van de condities voor het energie-aanbod

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 367 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
15.12.2020  Richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur.
Verordening com(2020)824
 
26.11.2020  Standpunt EU in de ministerraad van de energiegemeenschap en de permanente groep op hoog niveau van de energiegemeenschap (Tivat, Montenegro, 16 en 17 december 2020).
Besluit com(2020)781
 
19.11.2020  EU-strategie over de benutting van het potentieel van hernieuwbare offshore-energie met het oog op een klimaatneutrale toekomst.
Mededeling com(2020)741
 
16.11.2020  Aan het Europees Parlement en de Raad inzake de evaluatie van de uitvoering van Richtlijn 2013/30/EU betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten.
Verslag com(2020)732
 
14.10.2020  Beoordeling voor 2020 van de door de lidstaten gemaakte voortgang met de uitvoering van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie en met de introductie van ...
Verslag com(2020)954
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 57 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
14.05.2019  Standpunt EU in het Internationaal Partnerschap voor samenwerking inzake energie-efficiëntie (Ipeec) in verband met de verlenging van het bestaande Referentiekader.
Besluit com(2019)229
 
13.11.2018  Aanpassing van - gewijzigde - Richtlijn 2012/27/EU over energie-efficiëntie wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.
Besluit com(2018)744
 
17.05.2018  Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters.
Verordening com(2018)296
 
17.05.2018  CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen.
Verordening com(2018)284
 
19.12.2017  Intrekking van Verordening 256/2014 inzake de mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de EU.
Verordening com(2017)769
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 19 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
13.06.2018  Specifiek financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval.
Verordening com(2018)467
 
13.06.2018  Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen (het Ignalina-programma).
Verordening com(2018)466
 
17.12.2012  Verlenging van de Overeenkomst tussen Euratom en de Organisatie voor energieontwikkeling op het Koreaanse schiereiland (KEDO).
Aanbeveling com(2012)760
 
19.09.2012  Standpunt EU op de ministerraad van de Energiegemeenschap (Budva, 18 oktober 2012).
Besluit com(2012)532
 
30.05.2012  Basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling.
Richtlijn com(2012)242