Directoraat-generaal Energie (ENER)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ontwikkelt het EU-beleid inzake energie en is verantwoordelijk voor het beheer van projecten en programma's voor financiële steun aan technologische ontwikkeling en innovatie in de energiesector.

Dit directoraat-generaal is in 2010 ontstaan toen het directoraat-generaal Energie en Vervoer i werd opgesplitst in een directoraat-generaal Energie en een directoraat-generaal Vervoer i.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Energie i.

Dit directoraat-generaal richt zich op:

  • het bijdragen aan een energiemarkt waarbij burgers en bedrijven gebruik kunnen maken van duurzame energie, lage prijzen en technologische en geadvanceerde energiediensten
  • het promoten van duurzamen energie productie, transport en consumptie
  • het verbeteren van de condities voor het energie-aanbod

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 400 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
05.12.2022  EU position in the Ministerial Council of the Energy Community and in the Permanent High Level Group of the Energy Community (14-15 December 2022, Vienna, Austria).
Besluit com(2022)714
 
25.11.2022  Uitvoering werkzaamheden ikv het programma ter ondersteuning van de ontmanteling van kerncentrales in Bulgarije, Slowakije en Litouwen in 2021 en voorgaande jaren.
Verslag com(2022)663
 
24.11.2022  Standpunt EU in het Gespecialiseerd Comité EU-VK voor energie inzake de regelingen voor de handel in elektriciteit.
Besluit com(2022)651
 
22.11.2022  Market correction mechanism to protect citizens and the economy against excessively high prices.
Verordening com(2022)668
 
17.11.2022  Verlenging van de toekenning van gunsten aan de gemeenschappelijke onderneming Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH.
Besluit com(2022)599
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 59 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
14.09.2022  Noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen.
Verordening com(2022)473
 
03.08.2022  Standpunt EU in de ministerraad van de Energiegemeenschap over de opname van Verordening (EU) 2022/1032 betreffende gasopslag in het acquis van de Energiegemeenschap.
Besluit com(2022)395
 
20.07.2022  Gecoördineerde vraagreductiemaatregelen voor gas.
Verordening com(2022)361
 
15.12.2020  Richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur.
Verordening com(2020)824
 
14.05.2019  Standpunt EU in het Internationaal Partnerschap voor samenwerking inzake energie-efficiëntie (Ipeec) in verband met de verlenging van het bestaande Referentiekader.
Besluit com(2019)229
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 19 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
13.06.2022  Standpunt EU tijdens de buitengewone vergadering van de Conferentie over het Energiehandvest op 24 juni 2022.
Besluit com(2022)293
 
23.03.2022  Wijziging verordeningen 2017/1938 en 715/2009 mbt maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en de voorwaarden voor de toegang tot ...
Verordening com(2022)135
 
17.12.2012  Verlenging van de Overeenkomst tussen Euratom en de Organisatie voor energieontwikkeling op het Koreaanse schiereiland (KEDO).
Aanbeveling com(2012)760
 
19.09.2012  Standpunt EU op de ministerraad van de Energiegemeenschap (Budva, 18 oktober 2012).
Besluit com(2012)532
 
30.05.2012  Basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling.
Richtlijn com(2012)242