Directoraat-generaal Energie (ENER)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ontwikkelt het EU-beleid inzake energie en is verantwoordelijk voor het beheer van projecten en programma's voor financiële steun aan technologische ontwikkeling en innovatie in de energiesector. Het directoraat-generaal is in 2010 ontstaan toen het directoraat-generaal Energie en Vervoer i werd opgesplitst in een directoraat-generaal Energie en een directoraat-generaal Vervoer i.

Dit DG valt onder de verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Energie i.

Dit directoraat-generaal richt zich op:

  • het bijdragen aan een energiemarkt waarbij burgers en bedrijven gebruik kunnen maken van duurzame energie, lage prijzen en technologische en geavanceerde energiediensten
  • het promoten van duurzame energie productie, transport en consumptie
  • het verbeteren van de condities voor het energieaanbod

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 409 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
28.09.2023  REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the main findings of the review of Council Regulation (EU) 2022/2576 of 19 December 2022, in view of the general situation ...
Verslag com(2023)547
 
12.09.2023  Goedkeuring van de sluiting van de overeenkomst tussen Euratom en de Organisatie voor energieontwikkeling op het Koreaanse schiereiland (KEDO).
Aanbeveling com(2023)521
 
07.07.2023  Terugtrekking van de Unie uit het Verdrag inzake het Energiehandvest.
Besluit com(2023)447
 
07.07.2023  Goedkeuring van de terugtrekking van Euratom uit het Verdrag inzake het Energiehandvest.
Aanbeveling com(2023)446
 
05.06.2023  Evaluatie van noodinterventies in verband met de hoge energieprijzen overeenkomstig Verordening 2022/1854.
Verslag com(2023)302
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 64 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
20.03.2023  Wijziging van Verordening (EU) 2022/1369 wat betreft de verlenging van de vraagreductieperiode voor maatregelen ter reductie van de gasvraag en de versterking van de ...
Verordening com(2023)174
 
24.11.2022  Standpunt EU in het Gespecialiseerd Comité EU-VK voor energie inzake de regelingen voor de handel in elektriciteit.
Besluit com(2022)651
 
22.11.2022  Verordening (EU) 2022/2578 van de Raad van 22 december 2022 tot vaststelling van een marktcorrectiemechanisme om de burgers van de Unie en de economie te beschermen ...
Verordening com(2022)668
 
17.11.2022  Verlenging van de toekenning van gunsten aan de gemeenschappelijke onderneming Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH.
Besluit com(2022)599
 
17.11.2022  Verlenging van het statuut van Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH als gemeenschappelijke onderneming.
Besluit com(2022)598
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 20 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
13.06.2022  Standpunt EU tijdens de buitengewone vergadering van de Conferentie over het Energiehandvest op 24 juni 2022.
Besluit com(2022)293
 
23.03.2022  Wijziging verordeningen 2017/1938 en 715/2009 mbt maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en de voorwaarden voor de toegang tot ...
Verordening com(2022)135
 
15.07.2021  Energie-efficiëntie (herschikking).
Richtlijn com(2021)558
 
17.12.2012  Verlenging van de Overeenkomst tussen Euratom en de Organisatie voor energieontwikkeling op het Koreaanse schiereiland (KEDO).
Aanbeveling com(2012)760
 
19.09.2012  Standpunt EU op de ministerraad van de Energiegemeenschap (Budva, 18 oktober 2012).
Besluit com(2012)532