Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit agentschap i van de Europese Unie i is belast met het verstrekken van Europese subsidies en het faciliteren van projecten binnen verschillende EU-programma's. EASME beheert onder meer een groot deel van het programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en MKB i (COSME), een gedeelte van het Horizon 2020 i-programma en het financieringsinstrument voor het milieu i (LIFE).

Het agentschap vervangt sinds 2014 het Uitvoerend Agentschap voor Concurrentievermogen en Innovatie (EACI).

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Brussel

Locatie (land)

België

Grondslag

Besluit 2013/771/EG

Oprichting

1 januari 2014

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

ondernemingen- en industriebeleid i; energiebeleid i; milieubeleid i; onderzoeks- en innovatiebeleid i

2.

Werkzaamheden

Het agentschap beheert subsidies en ondersteunt projecten op de volgende terreinen:

  • COSME i: ondersteunt ondernemers om onder meer hun concurrentievermogen en toegang tot financiën te verbeteren
  • Horizon 2020 i: investeringen in onderzoek en innovatie afstemmen met de economische en sociale ambities van de EU. DE EASME beheert vooral projecten en subsidies op het gebied van het midden- en kleinbedrijf en op gebied van innovatie, energie en klimaatverbetering.
  • LIFE i: het bijdragen aan de ontwikkeling van een beter milieubeleid
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij i: draagt bij aan hervorming gemeenschappelijk visserijbeleid en helpt vissers en kustgemeenschappen bij overgang naar duurzame visserij.

Daarnaast organiseert de EASME jaarlijks de Europese Week voor de Duurzame Energie.

3.

Organisatie

Het uitvoerend agentschap wordt geleid door een sturingscomité en een directeur, die beide worden benoemd door de Europese Commissie. Het personeel van het EACI bestaat uit werknemers van de Europese Commissie en experts uit het Europese bedrijfsleven.

Het EASME legt verantwoording af aan vier directoraten-generaal i van de Europese Commissie i: Energie i (ENER), Mobiliteit en vervoer i (MOVE), Ondernemingen en industrie i (ENTR) en Milieu i (ENV).

Dit agentschap was eerder bekend onder de naam Uitvoerend Agentschap voor Concurrentievermogen en Innovatie (EACI) van 2007 tot en met 2013 en Uitvoerend Agentschap voor Intelligente Energie van 2003 tot en met 2007.

4.

Meer informatie

5.

Openstaande vacatures

sluitingsdatum titel en contract organisatie en plaats
08-03-2021 Expert chargé du projet consacré aux talents en RH Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) i (Brussel)
10-03-2021 Responsable principal de la planification et de la programmation Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) i (Brussel)
15-03-2021 Chef d'unité pour la gestion des services administratifs et des technologies de l'information Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) i (Brussel)
16-03-2021 Seconded National Expert - various profiles Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) i (Bratislava)
31-03-2021 Budget Officer Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) i (Bratislava)
31-03-2021 Legal Officer Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) i (Bratislava)
15-04-2021 Stages auprès des cabinets des Membres de la Cour de justice et du Tribunal Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) i (Luxemburg)
15-04-2021 Stages auprès des services de la Cour de justice de l'Union européenne Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) i (Luxemburg)
27-12-2022 Agents Contractuels Profils «Generalistes» Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) i (Meerdere locaties)
27-12-2022 Agents Contractuels Profils «Generalistes» Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) i (Meerdere locaties)