Horizon 2020 (KP8) - EU monitor

EU monitor
Maandag 18 januari 2021
kalender

Horizon 2020 (KP8)

Logo Horizon 2020

Horizon 2020 is een financieringsprogramma van de Europese Commissie i voor wetenschap, innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Het programma heeft als doel de mondiale concurrentiepositie van Europa te verbeteren en de economische en sociale ambities van de Europese Unie te stimuleren. Om dit te realiseren moet het obstakels voor innovatie uit de weg ruimen en samenwerking tussen publieke en particuliere sectoren bevorderen. Het is daarmee een belangrijke pijler van de Innovatie-Unie en de 2020-strategie i.

Horizon 2020 is opgebouwd uit vier subprogramma’s:

  • programma Wetenschap op topniveau ter versterking van de positie van de EU als wereldleider op het gebied van wetenschap.
  • programma Industrieel leiderschap om investeringen in beloftevolle en strategische technologieën aan te moedigen.
  • programma Maatschappelijke uitdagingen ter ondersteuning van investeringen voor onderzoek en ontwikkeling in zeven prioritaire uitdagingen zoals duurzame energie, groene mobiliteit, vergrijzing en voedselveiligheid.

Horizon 2020 staat open voor onderzoekers van over de hele wereld. Hierdoor heeft Europa wereldwijd toegang tot onderzoek en innovatie en kunnen Europese onderzoekers globaal samenwerken. Daarnaast kunnen organisaties, kennisinstellingen, bedrijven en onderzoekers uit EU-lidstaten en aangesloten landen deelnemen. In Nederland is het Expertisecentrum internationaal Onderzoek en Innovatie (EiOI) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland i het nationale contactpunt voor het programma.

Horizon 2020 loopt van 2014 tot en met 2020 en is het achtste kaderprogramma voor onderzoek (KP8). Het is daarmee de opvolger van het zevende kaderprogramma voor onderzoek (KP7) i (2007-2013). Het programma zal van 2021 tot en met 2027 worden opgevolgd door het negende kaderprogramma voor onderzoek (KP9) ‘Horizon Europa i’.

1.

Meer informatie