Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en MKB (COSME)

Het programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en MKB-bedrijven (COSME) beoogt initiatief van ondernemers te stimuleren en daardoor het concurrentievermogen van de Europese markt te vergroten. Het budget voor de periode 2014-2020 bedraagt 2,3 miljard euro.

Dit programma probeert de bovenstaande doelstelling te bereiken door het creëren van een gunstig klimaat voor groei en oprichting van ondernemingen. Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) moeten betere toegang tot financiën krijgen en een ondernemingscultuur moet in Europa worden bevorderd. Concrete maatregelen zijn:

  • de voortzetting van alle CIP-initiatieven garanderen, waaronder het Erasmus for Young Entrepreneurprogramma i
  • de succesvollere eigenschappen van het CIP-initiatief overnemen terwijl het management van het programma wordt vereenvoudigd om de drempel voor ondernemers en kleine bedrijven te verlagen
  • steun, aanvulling en coördinatie bieden aan EU-lidstaten die werken aan de bevordering van het ondernemingsklimaat

De Europese Commissie i verwacht met dit voorstel de toegang tot de markt voor ondernemers en kleine ondernemingen te vergroten. Daarnaast kan COSME de interne groei van ondernemingen, en daarmee de toename van werkgelegenheid, bevorderen.

1.

Meer informatie