Erasmus voor jonge ondernemers (EYE)

Dit uitwisselingsprogramma voor jonge ondernemers biedt nieuwe en aspirant-ondernemers de kans te leren van ervaren collega's in het buitenland. De ontvangende ondernemer profiteert op zijn beurt van nieuwe ideeën en perspectieven op zijn bedrijf en legt contacten in nieuwe markten.

De uitwisselingsperiodes onder Erasmus voor jonge ondernemers hebben een duur van 1 tot 6 maanden. Het verblijf wordt deels gefinancierd door de Europese Commissie. Het programma beoogt een win-win-situatie te bewerkstelligen, waarbij zowel de nieuwe als de ontvangende ondernemer profiteren van elkaars inzichten en contacten.

Erasmus voor jonge ondernemers wordt sinds 2014 gefinancierd onder het COSME-programma i en valt dus niet onder Erasmus+ i.

Meer informatie