Directoraat-generaal Vervoer (MOVE) - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 11 juli 2020
kalender

Directoraat-generaal Vervoer (MOVE)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ontwikkelt het EU-beleid inzake vervoer en mobiliteit. Daarnaast beheert het programma's voor financiële steun aan trans-Europese netwerken, technologische ontwikkeling en innovatie. Dit directoraat-generaal is in 2010 ontstaan toen het directoraat-generaal Energie en Vervoer i werd opgesplitst in een directoraat-generaal Energie i en een directoraat-generaal Vervoer.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Vervoer i.

Aandachtsgebieden zijn onder meer:

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 446 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
19.06.2020  Maatregelen voor een duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.
Verordening com(2020)260
 
12.06.2020  Standpunt EU in de ICAO m.b.t. kennisgeving van verschillen met bijlagen 1 en 6, Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart ten gevolge van de COVID-19-pandemie.
Besluit com(2020)247
 
15.04.2020  Mededeling wetswijzigingen ikv ontwikkelingen in wegvervoersector (vereiste rijtijden en rusttijden, tachografen, handhavingsvoorschriften, terbeschikkingstelling ...
com(2020)151
 
15.04.2020  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening inzake elektronische informatie over goederenvervoer.
com(2020)118
 
23.03.2020  Toepassing door lidstaten van Richtlijn betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in EG deelnemen aan het verkeer Rapporteringsperiode ...
Verslag com(2020)107
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 286 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
20.05.2020  Standpunt EU in de raad van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie met betrekking tot de voorgenomen vaststelling van amendement 91 van bijlage 10, volume III, en ...
Besluit com(2020)218
 
19.05.2020  Wijziging van Besluit 2016/915 wat betreft de referentieperiode die moet worden gebruikt om de toename van de CO2-emissies te meten, teneinde rekening te houden met ...
Besluit com(2020)219
 
13.05.2020  Standpunt EU in de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie over kennisgeving van vrijwillige deelname aan de regeling voor koolstofcompensatie en -reductie voor de ...
Besluit com(2020)194
 
29.04.2020  Wijziging van Richtlijn (EU) 2016/797 en Richtlijn (EU) 2016/798, wat de verlenging van de omzettingstermijn betreft.
Richtlijn com(2020)179
 
29.04.2020  Wijzigen verordening 2017/352, teneinde havenbeheerders en instanties flexibiliteit te kunnen bieden bij het innen van heffingen op gebruik van haveninfrastructuur ikv ...
Verordening com(2020)177
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 45 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
13.05.2019  Machtiging van Duitsland om zijn een overeenkomst met Zwitserland te wijzigen zodat cabotage wordt toegestaan in het vervoer per touringcar en autobus in de ...
Besluit com(2019)221
 
13.05.2019  Machtiging van Italië om een overeenkomst te sluiten met Zwitserland waarbij cabotage wordt toegestaan in het vervoer per touringcar en autobus in de grensgebieden.
Besluit com(2019)223
 
17.05.2018  Elektronische informatie over goederenvervoer.
Verordening com(2018)279
 
15.11.2017  Machtiging aan Commissie voor onderhandelingen met Zwitserland over de overeenkomst over goederen- en personenvervoer ikv deelname van Zwitserland aan het ESB.
Aanbeveling com(2017)664
 
31.05.2017  Wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhaving en vaststelling van specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector.
Richtlijn com(2017)278