Directoraat-generaal Vervoer (MOVE)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ontwikkelt het EU-beleid inzake vervoer en mobiliteit. Daarnaast beheert het programma's voor financiële steun aan trans-Europese netwerken, technologische ontwikkeling en innovatie. Dit directoraat-generaal is in 2010 ontstaan toen het directoraat-generaal Energie en Vervoer i werd opgesplitst in een directoraat-generaal Energie i en een directoraat-generaal Vervoer.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Vervoer i.

Aandachtsgebieden zijn onder meer:

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 493 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
29.11.2023  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EC) No 261/2004, (EC) No 1107/2006, (EU) No 1177/2010, (EU) No 181/2011 and ...
Verordening com(2023)753
 
29.11.2023  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Creation of a ...
Mededeling com(2023)751
 
29.11.2023  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on passenger rights in the context of multimodal journeys.
Verordening com(2023)752
 
21.11.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Richtlijn 2014/90/EU inzake uitrusting van zeeschepen.
Verslag com(2023)714
 
08.11.2023  Standpunt EU in het regionaal stuurcomité van de Vervoersgemeenschap met betrekking tot de vaststelling van de begroting 2024 van de Vervoersgemeenschap.
Besluit com(2023)695
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 351 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
27.10.2023  Standpunt EU tijdens de 5e vergadering van de ad-hoccommissie juridische zaken en internationale samenwerking van de OTIF.
Besluit com(2023)687
 
13.09.2023  Standpunt EU in het Gespecialiseerd Comité voor het wegvervoer dat is ingesteld bij de Handels- en samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk met betrekking ...
Besluit com(2023)522
 
17.04.2023  Standpunt in het gemengd comité EU-Japan inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart, in verband met de vaststelling van het reglement van orde van het gemengd comité.
Besluit com(2023)195
 
31.03.2023  Standpunt EU in de Internationale Maritieme Organisatie over wijzigingen van verschillende verdrag en codes.
Besluit com(2023)181
 
31.03.2023  Standpunt EU op de 15e vergadering van de commissie van technisch deskundigen van de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF).
Besluit com(2023)179
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 47 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
05.06.2023  Toetreding tot het door de Wereldgezondheidsorganisatie opgerichte wereldwijde digitale gezondheidscertificeringsnetwerk en tijdelijke regelingen om internationaal ...
Aanbeveling com(2023)296
 
20.05.2022  Standpunt EU in Commissie van technisch deskundigen van Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer m.b.t. wijzigen van technische ...
Besluit com(2022)227
 
29.04.2022  Standpunt EU in het Comité havenstaatcontrole betreffende het lidmaatschap van Rusland van de organisatie.
Besluit com(2022)202
 
07.03.2022  EU-standpunt in de IMO mbt herziening van resolutie en wijziging van het Verdrag inzake FAL over prestatienormen voor communicatiemiddelen van reddingsvaartuigen.
Besluit com(2022)88
 
14.12.2021  Wijzigen richtlijn 2010/40/EU over Intelligente Transportsystemen op het gebied van wegtransport en voor interfaces van andere manieren van transport.
Richtlijn com(2021)813