Directoraat-generaal Vervoer (MOVE)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ontwikkelt het EU-beleid inzake vervoer en mobiliteit. Daarnaast beheert het programma's voor financiële steun aan trans-Europese netwerken, technologische ontwikkeling en innovatie. Dit directoraat-generaal is in 2010 ontstaan toen het directoraat-generaal Energie en Vervoer i werd opgesplitst in een directoraat-generaal Energie i en een directoraat-generaal Vervoer.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Vervoer i.

Aandachtsgebieden zijn onder meer:

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 471 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
29.11.2022  Dronestrategie 2.0 voor een slim en duurzaam ecosysteem voor onbemande luchtvaartuigen in Europa.
Mededeling com(2022)652
 
24.11.2022  Standpunt in het gemengd comité EU-Moldavië inzake goederenvervoer over de weg, met betrekking tot het reglement van orde van dat comité en de voortzetting van de ...
Besluit com(2022)649
 
21.10.2022  Standpunt EU in het stuurcomité over herziening reglement van orde en personeelsstatuut, invoering reglement bemiddelingscomité en geschillen in de Vervoersgemeenschap.
Besluit com(2022)536
 
21.10.2022  Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD wat betreft de herziening van de financiële regels voor de Vervoersgemeenschap.
Besluit com(2022)538
 
21.10.2022  Standpunt EU in het stuurcomité over administratieve en personeelsaangelegenheden van de Vervoersgemeenschap, invoering van een schooltoelage en regels over detachering.
Besluit com(2022)537
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 338 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
28.09.2022  Standpunt EU in het regionale stuurcomité van de Vervoersgemeenschap met betrekking tot de vaststelling van de begroting 2023 van de Vervoersgemeenschap.
Besluit com(2022)484
 
06.09.2022  Standpunt EU in de Internationale Maritieme Organisatie en de Commissie ter bescherming van het maritiem milieu voor wijzigingen in SOLAS, ESP-code 2011 en MARPOL.
Besluit com(2022)439
 
02.09.2022  Standpunt EU mbt de wijzigingen in bijlagen van de overeenkomsten betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per weg (ADR) en de binnenwateren (ADN).
Besluit com(2022)436
 
11.08.2022  Standpunt EU in het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart en de Rijnvaart Commissie tav de goedkeuring van standaarden voor de ...
Besluit com(2022)394
 
28.07.2022  Standpunt EU in het Comité voor het wegvervoer mbt de specificaties voor het Informatiesysteem interne markt (IMI) door het Verenigd Koninkrijk en hun bijdrage.
Besluit com(2022)363
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 44 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
20.05.2022  Standpunt EU in Commissie van technisch deskundigen van Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer m.b.t. wijzigen van technische ...
Besluit com(2022)227
 
07.03.2022  EU-standpunt in de IMO mbt herziening van resolutie en wijziging van het Verdrag inzake FAL over prestatienormen voor communicatiemiddelen van reddingsvaartuigen.
Besluit com(2022)88
 
27.07.2020  Machtiging van Frankrijk te onderhandelen over een aanvulling op zijn verdrag met het VK m.b.t. bouw en exploitatie door privé-concessionarissen van een vaste ...
Besluit com(2020)622
 
13.05.2019  Machtiging van Duitsland om zijn een overeenkomst met Zwitserland te wijzigen zodat cabotage wordt toegestaan in het vervoer per touringcar en autobus in de ...
Besluit com(2019)221
 
13.05.2019  Machtiging van Italië om een overeenkomst te sluiten met Zwitserland waarbij cabotage wordt toegestaan in het vervoer per touringcar en autobus in de grensgebieden.
Besluit com(2019)223