Directoraat-generaal Ondernemingen en industrie (ENTR)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is per 1 januari 2015 vervangen door het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf i.

Het DG Ondernemingen en industrie leverde een bijdrage aan het verbeteren van de concurrentiekracht van Europese ondernemingen en het vergroten van de werkgelegenheid en economische groei. Speciale aandacht ging uit naar de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen. Het DG viel onder de verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Interne markt, ruimtevaart, consumentenrechten en gendergelijkheid. i

Belangrijkste doelstellingen waren:

  • het wegnemen van belemmeringen voor ondernemers en potentiële ondernemers aanmoedigen
  • het bevorderen van innovatie
  • het vergroten van de efficiëntie van de interne markt
  • het verbeteren van de concurrentiekracht van de Europese industrie op de wereldmarkt, binnen de grenzen van duurzame ontwikkeling
  • het bevorderen van een groene economie
  • de Europese rol in de ruimtevaart versterken
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 225 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
29.10.2014  Toepassing van de verordening betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten.
Verslag com(2014)633
 
25.09.2014  SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING Begeleidend document bij Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake voorschriften met betrekking ...
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)281
 
25.09.2014  Impact assessment accompanying the document: Review of Directive 97/68/EC on emissions from engines in non-road mobile machinery in view of establishing a new ...
swd(2014)282
 
11.09.2014  European Competitiveness Report 2014 Helping Firms Grow.
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)277
 
11.09.2014  Reindustrialising Europe Member States' Competitiveness Report 2014.
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)278
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 53 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
27.10.2014  Standpunt EU in de Economische Commissie voor Europa van de VN over het nieuwe ontwerpreglement inzake motorvoertuigen op waterstof en brandstofcellen .
Besluit com(2014)678
 
27.10.2014  Standpunt EU in de Economische Commissie voor Europa van de VN over de nieuwe ontwerpreglement en de ontwerpwijziging van dat reglement inzake zijdelingse paalbotsingen.
Besluit com(2014)680
 
23.10.2014  Standpunt EU in VN/ECE over wijziging van 24 VN-Reglementen, over reglementen inzake banden en certificering voor zware motoren en over Gemeenschappelijke Resolutie nr. ...
Besluit com(2014)647
 
25.09.2014  Voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde verbrandingsmotoren.
Verordening com(2014)581
 
12.05.2014  Verordening (EU) 2016/426 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende gasverbrandingstoestellen en tot intrekking van Richtlijn 2009/142/EG.
Verordening com(2014)258
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 13 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
04.06.2014  Standpunt EU in UNECE over wijziging reeks punten in VN-regels, o.a. inzake verbeterde emissiebeheerinrichtingen voor zware bedrijfsvoertuigen en constructie van ...
Besluit com(2014)314
 
20.02.2014  Standpunt EU in comités VN/ECE over de voorstellen tot wijziging reeks reglementen en ontwerpen voor testprocedures voor lichte voertuigen (WLTP) én inzake banden.
Besluit com(2014)95
 
09.10.2013  Standpunt EU bij de VN over uniforme bepalingen voor verbeterde emissiebeheerinrichtingen voor zware bedrijfsvoertuigen, trekkers, en bepaalde mobiele machines.
Besluit com(2013)693
 
09.10.2013  EU standpunt binnen de VN over wijzigingen van vele reglementen en resoluties betreffende voertuigen.
Besluit com(2013)694
 
09.10.2013  Standpunt EU binnen de VN over het ontwerpreglement betreffende uniforme bepalingen voor de recycleerbaarheid van motorvoertuigen.
Besluit com(2013)697