COM(2013)694 EU
EU standpunt binnen de VN over wijzigingen van vele reglementen en resoluties betreffende voertuigen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Unie in de betrokken comités van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in te nemen standpunt over de voorgestelde wijzigingen van de Reglementen nrs. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 23, 31, 37, 38, 43, 48, 49, 50, 54, 67, 69, 70, 77, 83, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 103, 107, 110, 112, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 128 en 129 en van de Geconsolideerde resolutie betreffende de constructie van voertuigen (R.E.3), en over het ontwerp van een mondiaal technisch reglement inzake zijdelingse paalbotsingen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the Union within the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe regarding the proposed amendments to Regulations Nos 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 23, 31, 37, 38, 43, 48, 49, 50, 54, 67, 69, 70, 77, 83, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 103, 107, 110, 112, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 128, 129, and the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3), and regarding the draft Global Technical Regulation on Pole Side Impact
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2013)694 NLEN
Extra COM-nummers COM(2013)694
Procedurenummer i 2013/0334(NLE)
Celex-nummer i 52013PC0694

2.

Key dates

Document 09-10-2013
Online publicatie 09-10-2013
Besluit 22-10-2013

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.