Eurocommissaris voor Interne Markt

Deze functie wordt sinds december 2019 vervuld door Thierry Breton i. Hij neemt de taken van Eurocommissaris Elžbieta Bieńkowska i uit de Commissie-Juncker i over. Voorheen heette deze functie Eurocommissaris voor Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en kleinbedrijf.

1.

Commissie-Von der Leyen

De Eurocommissaris i voor Interne Markt valt in Commissie-Von der Leyen i onder het team van de Eurocommissaris voor Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk i. Het directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (CNECT) i, het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (GROW) i en het nieuw op te richten directoraat-generaal Defensie en Ruimte i ondersteunen de Eurocommissaris in zijn werkzaamheden.

De Eurocommissaris werkt samen met de Eurocommissaris voor Vervoer i op het gebied van defensiemobiliteit en met de Hoge Vertegenwoordiger i op het gebied van gemeenschappelijk veiligheid- en defensiebeleid.

2.

Beleid & Taken

De Eurocommissaris zal zich de komende jaren richten op de digitale transitie van de economie en de samenleving, het toekomstbestendig maken van de Europese industrie en interne markt, en het versterken van de defensie- en ruimtevaartindustrie. Hierin heeft hij onder meer als taak:

 • het verbeteren van Europa's technologische soevereiniteit
 • het investeren in technologieën zoals blockchain, algoritmen en High Performance Computing (HPC)
 • het vaststellen van gezamenlijke normen voor 5G-netwerken
 • het leiden van een gecoördineerde aanpak van kunstmatige intelligentie
 • het leiden van het werk op het gebied van de nieuwe Digital Services Act
 • het bijdragen aan de preventie en het tegengaan van desinformatie met oog op het behoud van persvrijheid en de pluriformiteit van de media
 • het creëren van een interne markt voor cybersecurity
 • het bijdragen aan een geactualiseerd digitaal onderwijsplan, dat jongeren en volwassen moet uitrusten met de vaardigheden die ze nodig hebben om te leven en werken in het digitale tijdperk
 • het bijdragen aan een langetermijnstrategie voor Europa's industriële toekomst
 • ervoor zorgen dat alle delen van de Europese industrie volledig geïntegreerd zijn met de doelstellingen van de klimaateconomie tegen 2050
 • ervoor zorgen dat het actieplan voor de circulaire economie past binnen de algemene industriële strategie
 • het bijdragen aan een nieuwe MKB strategie waardoor het MKB een verbeterde toegang tot financiering krijgt
 • het zorg dragen voor het dagelijks functioneren van de interne markt
 • het identificeren van resterende belemmeringen in de interne markt en bijdragen aan de verwijdering daarvan
 • het creëren van een gelijk speelveld voor de gehele intern markt
 • het intellectuele eigendomsregime onder de loep nemen zodat deze geschikt is voor het digitale tijdperk
 • het implementeren van het Europees defensiefonds
 • het concentreren op het bouwen van een open en competitieve Europese defensiemarkt voor materiaal
 • het leiden van de implementatie van het actie plan voor militaire mobiliteit
 • het bevorderen van een innovatieve ruimtevaartindustrie
 • het implementeren van het toekomstige ruimteprogramma waar onder andere Galileo i onder zal vallen
 • het verbeteren van de link tussen ruimte, defensie en veiligheid
 • het ondersteunen van lidstaten bij het verhogen van hun gebruik van de Galileo i dienst Public Regulated Services (PRS)

3.

Gerelateerde Diensten

Meer informatie