Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (CNECT) - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 19 oktober 2019
kalender

Dit directoraat-generaal†i biedt steun bij het gebruiken van informatie- en communicatietechnologie om werkgelegenheid en economische groei te creŽren. Betere goederen en diensten moeten voor iedereen bereikbaar worden. Het DG wil daarbij bouwen op digitale technologieŽn om een betere wereld te creŽren, nu en in de toekomst. Het directoraat-generaal wil een creatieve, verantwoordelijke en transparante publieke Europese dienst zijn.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Digitale economie en samenleving.†i

Taken van het DG zijn:

  • stimuleren van creativiteit door middel van een Europese databank waarmee iedereen kennis kan delen
  • bevorderen van een groter gebruik van, en publiekelijke toegang tot, digitale goederen en diensten, met inbegrip van cloud computing, om zo de Europese interne markt te versterken
  • zorgen dat deze goederen en diensten veiliger zijn, dat mensen de snel ontwikkelende technologieŽn kunnen vertrouwen en ze de juiste vaardigheden en het vertrouwen hebben om ze in het dagelijks leven te gebruiken
  • ondersteunen van hoogwaardig onderzoek en innovatie welke praktische, creatieve en betere resultaten opleveren
  • wereldwijd met partners samenwerken om een openbaar internet te ondersteunen
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 498 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
29.05.2019  Richtsnoeren over de verordening inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de EU.
Mededeling com(2019)250
 
30.04.2019  Uitvoering van de bepalingen van Verordening (EU) 2015/2120 betreffende open-internettoegang.
Verslag com(2019)203
 
08.04.2019  Vertrouwen kweken in mensgerichte kunstmatige intelligentie.
Mededeling com(2019)168
 
12.12.2018  Tenuitvoerlegging van Verordening 531/2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatie≠netwerken binnen de Unie, als gewijzigd bij Verordeningen 2015/2120 en ...
Verslag com(2018)822
 
07.12.2018  GecoŲrdineerd plan inzake kunstmatige intelligentie.
Mededeling com(2018)795
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geÔmplementeerd

Er zijn 74 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geÔmplementeerd.
Datum Titel
27.04.2018  Toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam.
Verordening com(2018)231
 
26.04.2018  Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten.
Verordening com(2018)238
 
25.04.2018  Hergebruik van overheidsinformatie (herschikking).
Richtlijn com(2018)234
 
11.01.2018  Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing.
Verordening com(2018)8
 
13.09.2017  Kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de EU.
Verordening com(2017)495
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 26 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
26.04.2016  Sluiting overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie tussen de EU en Euratom en negen derde landen.
Besluit join(2016)19
 
02.08.2012  EU-standpunt over de herziening van het Internationale Telecommunicatiereglement.
Besluit com(2012)430
 
28.05.2004  .
Beschikking sec(2004)661
 
24.05.2000  Gemeenschappelijk meerjarenprogramma ter stimulering van de ontwikkeling en het gebruik van Europese digitale inhoud op de mondiale netten en ter bevordering van de ...
Beschikking com(2000)323
 
23.11.1994  Verdere ontwikkeling van mobiele communicatie en Personal Communications in de EU.
Resolutie (Raad) com(1994)492