Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (CNECT)

Dit directoraat-generaal i biedt steun bij het gebruiken van informatie- en communicatietechnologie om werkgelegenheid en economische groei te creëren. Betere goederen en diensten moeten voor iedereen bereikbaar worden. Het DG wil daarbij bouwen op digitale technologieën om een betere wereld te creëren, nu en in de toekomst. Het directoraat-generaal wil een creatieve, verantwoordelijke en transparante publieke Europese dienst zijn.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Interne Markt i.

Taken van het DG zijn:

  • stimuleren van creativiteit door middel van een Europese databank waarmee iedereen kennis kan delen
  • bevorderen van een groter gebruik van, en publiekelijke toegang tot, digitale goederen en diensten, met inbegrip van cloud computing, om zo de Europese interne markt te versterken
  • zorgen dat deze goederen en diensten veiliger zijn, dat mensen de snel ontwikkelende technologieën kunnen vertrouwen en ze de juiste vaardigheden en het vertrouwen hebben om ze in het dagelijks leven te gebruiken
  • ondersteunen van hoogwaardig onderzoek en innovatie welke praktische, creatieve en betere resultaten opleveren
  • wereldwijd met partners samenwerken om een openbaar internet te ondersteunen

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 526 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
03.05.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied ...
com(2021)225
 
21.04.2021  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on machinery products.
Verordening com(2021)202
 
21.04.2021  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL LAYING DOWN HARMONISED RULES ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT) AND ...
Verordening com(2021)206
 
21.04.2021  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Fostering a ...
Mededeling com(2021)205
 
19.03.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027.
com(2021)146
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 71 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
05.03.2020  Verlenging recht van aanspraak voor coproducties zoals vastgesteld in artikel 5 van het Protocol betreffende culturele samenwerking bij de Vrijhandelsovereenkomst met ...
Besluit com(2020)92
 
27.04.2018  Toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam.
Verordening com(2018)231
 
26.04.2018  Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten.
Verordening com(2018)238
 
25.04.2018  Hergebruik van overheidsinformatie (herschikking).
Richtlijn com(2018)234
 
11.01.2018  Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing.
Verordening com(2018)8
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 27 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
06.06.2018  Programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027.
Verordening com(2018)434
 
26.04.2016  Sluiting overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie tussen de EU en Euratom en negen derde landen.
Besluit join(2016)19
 
02.08.2012  EU-standpunt over de herziening van het Internationale Telecommunicatiereglement.
Besluit com(2012)430
 
28.05.2004  .
Beschikking sec(2004)661
 
24.05.2000  Gemeenschappelijk meerjarenprogramma ter stimulering van de ontwikkeling en het gebruik van Europese digitale inhoud op de mondiale netten en ter bevordering van de ...
Beschikking com(2000)323