Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (CNECT) - EU monitor

EU monitor
Maandag 26 oktober 2020
kalender

Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (CNECT)

Dit directoraat-generaal i biedt steun bij het gebruiken van informatie- en communicatietechnologie om werkgelegenheid en economische groei te creëren. Betere goederen en diensten moeten voor iedereen bereikbaar worden. Het DG wil daarbij bouwen op digitale technologieën om een betere wereld te creëren, nu en in de toekomst. Het directoraat-generaal wil een creatieve, verantwoordelijke en transparante publieke Europese dienst zijn.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Interne Markt i.

Taken van het DG zijn:

  • stimuleren van creativiteit door middel van een Europese databank waarmee iedereen kennis kan delen
  • bevorderen van een groter gebruik van, en publiekelijke toegang tot, digitale goederen en diensten, met inbegrip van cloud computing, om zo de Europese interne markt te versterken
  • zorgen dat deze goederen en diensten veiliger zijn, dat mensen de snel ontwikkelende technologieën kunnen vertrouwen en ze de juiste vaardigheden en het vertrouwen hebben om ze in het dagelijks leven te gebruiken
  • ondersteunen van hoogwaardig onderzoek en innovatie welke praktische, creatieve en betere resultaten opleveren
  • wereldwijd met partners samenwerken om een openbaar internet te ondersteunen

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 507 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
18.09.2020  Gemeenschappelijke onderneming Europese high-performance computing.
Verordening com(2020)569
 
10.09.2020  Tijdelijke afwijking van de Richtlijn over nummeronafhankelijke communicatiedienstenverwerking t.b.v. de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen.
Verordening com(2020)568
 
19.02.2020  Tenuitvoerlegging, werking en doelmatigheid van het .eu-topniveaudomein van april 2017 tot april 2019.
Verslag com(2020)63
 
19.02.2020  COMMISSION COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A European strategy for ...
Mededeling com(2020)66
 
19.02.2020  WITBOEK over kunstmatige intelligentie - een Europese benadering op basis van excellentie en vertrouwen.
com(2020)65
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 75 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
05.03.2020  Verlenging recht van aanspraak voor coproducties zoals vastgesteld in artikel 5 van het Protocol betreffende culturele samenwerking bij de Vrijhandelsovereenkomst met ...
Besluit com(2020)92
 
27.04.2018  Toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam.
Verordening com(2018)231
 
26.04.2018  Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten.
Verordening com(2018)238
 
25.04.2018  Hergebruik van overheidsinformatie (herschikking).
Richtlijn com(2018)234
 
11.01.2018  Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing.
Verordening com(2018)8
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 25 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
26.04.2016  Sluiting overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie tussen de EU en Euratom en negen derde landen.
Besluit join(2016)19
 
02.08.2012  EU-standpunt over de herziening van het Internationale Telecommunicatiereglement.
Besluit com(2012)430
 
28.05.2004  .
Beschikking sec(2004)661
 
24.05.2000  Gemeenschappelijk meerjarenprogramma ter stimulering van de ontwikkeling en het gebruik van Europese digitale inhoud op de mondiale netten en ter bevordering van de ...
Beschikking com(2000)323
 
23.11.1994  Verdere ontwikkeling van mobiele communicatie en Personal Communications in de EU.
Resolutie (Raad) com(1994)492