Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (GROW)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is verantwoordelijk voor het beleid van de interne markt, het industriële beleid en het beleid omtrent het midden- en kleinbedrijf. Ook is het directoraat-generaal betrokken bij de twee ruimte-programma's van de EU, Copernicus i en Galileo i. Dit zal de technologische innovatie en economische groei in de EU stimuleren. Het doel van het DG is om een slimme, duurzame en inclusieve economische groei te creëren.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Interne Markt i.

Doelstellingen

  • het voltooien van de interne markt voor goederen en diensten
  • het stimuleren en intiëren van programma's die de verduurzaming en innovatiekracht van de Europese economie bevorderen
  • het implementeren van het industriële beleid
  • het verminderen van de administratieve lasten voor ondernemers en het helpen bij de toegang tot financiering
  • het beschermen van intellectueel eigendom

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 221 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
28.11.2022  Wijziging van Verordening 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen.
Verordening com(2022)666
 
28.11.2022  Rechtsbescherming van modellen (herschikking).
Richtlijn com(2022)667
 
17.11.2022  Wijziging besluit 2019/1754 inzake toetreding van de EU tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische ...
Besluit com(2022)593
 
10.11.2022  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on type-approval of motor vehicles and engines and of systems, components and separate technical ...
Verordening com(2022)586
 
07.11.2022  Verzamelen en delen van gegevens met betrekking tot kortetermijnverhuur van accommodatie.
Verordening com(2022)571
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 140 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
18.10.2022  Standpunt EU in het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen van de VN/ECE over reeks wijzigingen en twee nieuwe reglementen.
Besluit com(2022)532
 
17.03.2022  Wijziging van Verordening (EU) 2016/1628 wat betreft de verlenging van de bevoegdheid van de Commissie om gedelegeerde handelingen vast te stellen.
Verordening com(2022)113
 
10.02.2022  Standpunt EU in het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen van de VN/ECE over nieuwe reglementen en wijziging van reglementen.
Besluit com(2022)36
 
22.10.2021  Standpunt EU in het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen van de VN/ECE over voorstellen tot wijziging en opstelling van reglementen en ...
Besluit com(2021)657
 
20.05.2021  Standpunt EU in het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen van de VN/ECE over de voorstellen tot wijziging van de VN-Reglementen nrs. 13, 13-H, ...
Besluit com(2021)243
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 20 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
31.05.2022  Standpunt EU in het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen van de VN/ECE over het wijzigen van een reeks reglementen en een aantal nieuwe.
Besluit com(2022)246
 
23.09.2021  Wijziging van Richtlijn 2014/53/EU betreffende de harmonisatie van nationale wetgeving inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur.
Richtlijn com(2021)547
 
18.10.2017  Standpunt EU in de betrokken comités van de VN/ECE tav een reeks wijzigingen van de - veelal technische - VN-Reglementen.
Besluit com(2017)602
 
29.05.2017  Standpunt EU in de VN/ECE over wijziging van een reeks reglementen, een technisch reglement mbt de verdampingsemissietestprocedure, een besluit over gebruik term "UN ...
Besluit com(2017)267
 
26.08.2015  Standpunt EU in het Comité voor overheidsopdrachten met betrekking tot de toetreding van Oekraïne tot de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten.
Besluit com(2015)407