Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (GROW) - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 15 november 2019
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is verantwoordelijk voor het beleid van de interne markt, het industriële beleid en het beleid omtrent het midden- en kleinbedrijf. Ook is het directoraat-generaal betrokken bij de twee ruimte-programma's van de EU, Copernicus i en Galileo i. Dit zal de technologische innovatie en economische groei in de EU stimuleren.

Het doel van het DG is om een slimme, duurzame en inclusieve economische groei te creëren. Het DG hanteert hierbij de volgende doelstellingen:

  • het voltooien van de interne markt voor goederen en diensten
  • het stimuleren en intiëren van programma's die de verduurzaming en innovatiekracht van de Europese economie bevorderen
  • het implementeren van het industriële beleid
  • het verminderen van de administratieve lasten voor ondernemers en het helpen bij de toegang tot financiering
  • het beschermen van intellectueel eigendom
  • de Europese rol in de ruimtevaart versterken

Per 1 januari 2015 vervangt dit DG het DG Ondernemingen en Industrie (ENTR) i. De Commissie-Juncker i heeft dit gedaan om meer nadruk te leggen op het beleid voor het midden- en kleinbedrijf.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 191 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
28.10.2019  Jaarlijkse werkprogramma van de Unie voor Europese normalisatie voor 2020.
Mededeling com(2019)486
 
24.10.2019  Uitkomst evaluatie relevantie van bedoelde taken die uniale financiering genieten tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten.
Verslag com(2019)800
 
15.10.2019  Ontwikkeling, validering en wettelijke erkenning van alternatieve methoden voor dierproeven op het gebied van cosmetische producten (2018).
Verslag com(2019)479
 
14.10.2019  Tussentijdse evaluatie van het programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote ondernemingen.
Verslag com(2019)468
 
01.10.2019  Ondertekening van protocol bij Samenwerkingsovereenkomst betreffende civiel GNSS tussen de EG en Oekraïne, ivm de toetreding Bulgarije, Kroatië & Roemenië tot de EU.
Besluit com(2019)440
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 132 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
05.06.2019  Standpunt EU over (wijziging van) VN/ECE- en mondiale technische reglementen en een resolutie en over (wijzigingen van) de machtigingen voor het opstellen daarvan.
Besluit com(2019)255
 
01.03.2019  Standpunt EU in het Comité voor overheidsopdrachten mbt toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten ikv Brexit.
Besluit com(2019)46
 
11.02.2019  Standpunt EU in de betrokken comités van de VN/ECE tav wijzigingen van een reeks VN/ECE-Reglementen, tav vier nieuwe VN/ECE-reglementen, en tav het wijziging van bijlage ...
Besluit com(2019)80
 
07.09.2018  Standpunt EU in het Comité voor overheidsopdrachten met betrekking tot de toetreding van Australië tot de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten.
Besluit com(2018)622
 
27.07.2018  Toetreding van de EU tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.
Besluit com(2018)350
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 20 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
11.10.2019  Standpunt EU in de VN/ECE over wijziging van reglementen en resoluties en een nieuw mondiaal technisch reglement over de bepaling van het vermogen van elektrische ...
Besluit com(2019)480
 
10.10.2018  Standpunt EU in de betrokken comités van de VN/ECE t.a.v. wijzigingen van reeksen VN/ECE-Reglementen, een Mondiaal Technisch Reglement alsmede drie nieuwe ...
Besluit com(2018)674
 
17.05.2018  Voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van hun systemen, onderdelen en technische eenheden mbt de veiligheid ervan.
Verordening com(2018)286
 
18.10.2017  Standpunt EU in de betrokken comités van de VN/ECE tav een reeks wijzigingen van de - veelal technische - VN-Reglementen.
Besluit com(2017)602
 
29.05.2017  Standpunt EU in de VN/ECE over wijziging van een reeks reglementen, een technisch reglement mbt de verdampingsemissietestprocedure, een besluit over gebruik term "UN ...
Besluit com(2017)267