Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (GROW)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is verantwoordelijk voor het beleid van de interne markt, het industriële beleid en het beleid omtrent het midden- en kleinbedrijf. Ook is het directoraat-generaal betrokken bij de twee ruimte-programma's van de EU, Copernicus i en Galileo i. Dit zal de technologische innovatie en economische groei in de EU stimuleren. Het doel van het DG is om een slimme, duurzame en inclusieve economische groei te creëren.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Interne Markt i.

Doelstellingen

  • het voltooien van de interne markt voor goederen en diensten
  • het stimuleren en intiëren van programma's die de verduurzaming en innovatiekracht van de Europese economie bevorderen
  • het implementeren van het industriële beleid
  • het verminderen van de administratieve lasten voor ondernemers en het helpen bij de toegang tot financiering
  • het beschermen van intellectueel eigendom

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 210 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
13.04.2022  Geographical indication protection for craft and industrial products.
Verordening com(2022)174
 
05.04.2022  Reporting of environmental data from industrial installations and establishing an Industrial Emissions Portal.
Verordening com(2022)157
 
30.03.2022  Harmonised conditions for the marketing of construction products.
Verordening com(2022)144
 
10.03.2022  E-sport and videogames.
ini(2022)2027
 
17.02.2022  Implementation of the Updated New Industrial Strategy for Europe: aligning spending to policy.
ini(2022)2008
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 134 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
20.05.2021  Standpunt EU in het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen van de VN/ECE over de voorstellen tot wijziging van de VN-Reglementen nrs. 13, 13-H, ...
Besluit com(2021)243
 
18.05.2021  Wijziging van Verordening (EU) 2016/1628 wat betreft de overgangsbepalingen voor bepaalde machines die zijn uitgerust met motoren in de vermogensgroep tussen 56 kW en ...
Verordening com(2021)254
 
05.02.2021  Standpunt EU in de VN/ECE mbt reglementen voor voertuigen over wijziging van een reeks VN-Reglementen, gegevensrecorders voor incidenten en alarmsystemen.
Besluit com(2021)58
 
14.10.2020  Standpunt EU in de VN/ECE over de voorstellen tot wijziging van een reeks reglementen en enkele nieuwe voorschriften betreffende voertuigen .
Besluit com(2020)656
 
07.09.2020  Wijziging van Verordening 168/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor voertuigen van categorie L uit restantvoorraden naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19.
Verordening com(2020)491
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 22 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
31.05.2022  Standpunt EU in het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen van de VN/ECE over het wijzigen van een reeks reglementen en een aantal nieuwe.
Besluit com(2022)246
 
17.03.2022  Wijziging van Verordening (EU) 2016/1628 wat betreft de verlenging van de bevoegdheid van de Commissie om gedelegeerde handelingen vast te stellen.
Verordening com(2022)113
 
10.02.2022  Standpunt EU in het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen van de VN/ECE over nieuwe reglementen en wijziging van reglementen.
Besluit com(2022)36
 
22.10.2021  Standpunt EU in het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen van de VN/ECE over voorstellen tot wijziging en opstelling van reglementen en ...
Besluit com(2021)657
 
18.10.2017  Standpunt EU in de betrokken comités van de VN/ECE tav een reeks wijzigingen van de - veelal technische - VN-Reglementen.
Besluit com(2017)602