Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (GROW) - EU monitor

EU monitor
Maandag 24 februari 2020
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is verantwoordelijk voor het beleid van de interne markt, het industriële beleid en het beleid omtrent het midden- en kleinbedrijf. Ook is het directoraat-generaal betrokken bij de twee ruimte-programma's van de EU, Copernicus i en Galileo i. Dit zal de technologische innovatie en economische groei in de EU stimuleren. Het doel van het DG is om een slimme, duurzame en inclusieve economische groei te creëren.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Interne Markt i.

Doelstellingen

  • het voltooien van de interne markt voor goederen en diensten
  • het stimuleren en intiëren van programma's die de verduurzaming en innovatiekracht van de Europese economie bevorderen
  • het implementeren van het industriële beleid
  • het verminderen van de administratieve lasten voor ondernemers en het helpen bij de toegang tot financiering
  • het beschermen van intellectueel eigendom

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 191 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
05.02.2020  EU-standpunt in de betrokken comités van de VN/ECE ten aanzien van verschillende voorstellen.
Besluit com(2020)42
 
28.10.2019  Jaarlijkse werkprogramma van de Unie voor Europese normalisatie voor 2020.
Mededeling com(2019)486
 
24.10.2019  Uitkomst evaluatie relevantie van bedoelde taken die uniale financiering genieten tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten.
Verslag com(2019)800
 
15.10.2019  Ontwikkeling, validering en wettelijke erkenning van alternatieve methoden voor dierproeven op het gebied van cosmetische producten (2018).
Verslag com(2019)479
 
14.10.2019  Tussentijdse evaluatie van het programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote ondernemingen.
Verslag com(2019)468
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 141 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
11.10.2019  Standpunt EU in de VN/ECE over wijziging van reglementen en resoluties en een nieuw mondiaal technisch reglement over de bepaling van het vermogen van elektrische ...
Besluit com(2019)480
 
05.06.2019  Standpunt EU over (wijziging van) VN/ECE- en mondiale technische reglementen en een resolutie en over (wijzigingen van) de machtigingen voor het opstellen daarvan.
Besluit com(2019)255
 
01.03.2019  Standpunt EU in het Comité voor overheidsopdrachten mbt toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten ikv Brexit.
Besluit com(2019)46
 
11.02.2019  Standpunt EU in de betrokken comités van de VN/ECE tav wijzigingen van een reeks VN/ECE-Reglementen, tav vier nieuwe VN/ECE-reglementen, en tav het wijziging van bijlage ...
Besluit com(2019)80
 
04.01.2019  Ondertekening van een protocol bij de overeenkomst over een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem met Korea wegens de toetreding van Bulgarije, Kroatië en Roemenië.
Besluit com(2018)854
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 18 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
18.10.2017  Standpunt EU in de betrokken comités van de VN/ECE tav een reeks wijzigingen van de - veelal technische - VN-Reglementen.
Besluit com(2017)602
 
29.05.2017  Standpunt EU in de VN/ECE over wijziging van een reeks reglementen, een technisch reglement mbt de verdampingsemissietestprocedure, een besluit over gebruik term "UN ...
Besluit com(2017)267
 
26.08.2015  Standpunt EU in het Comité voor overheidsopdrachten met betrekking tot de toetreding van Oekraïne tot de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten.
Besluit com(2015)407
 
10.10.2007  Typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof.
Verordening com(2007)593
 
02.10.2007  Wijziging van richtlijn 76/769/EEG wat betreft de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten 2 ...
Beschikking com(2007)559