Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (GROW)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is verantwoordelijk voor het beleid van de interne markt, het industriële beleid en het beleid omtrent het midden- en kleinbedrijf. Ook is het directoraat-generaal betrokken bij de twee ruimte-programma's van de EU, Copernicus i en Galileo i. Dit zal de technologische innovatie en economische groei in de EU stimuleren. Het doel van het DG is om een slimme, duurzame en inclusieve economische groei te creëren.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Interne Markt i.

Doelstellingen

  • het voltooien van de interne markt voor goederen en diensten
  • het stimuleren en intiëren van programma's die de verduurzaming en innovatiekracht van de Europese economie bevorderen
  • het implementeren van het industriële beleid
  • het verminderen van de administratieve lasten voor ondernemers en het helpen bij de toegang tot financiering
  • het beschermen van intellectueel eigendom

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 259 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
19.02.2024  Effecten van Richtlijn 2014/55/EU op de interne markt en de invoering van elektronische facturering bij overheidsopdrachten.
Verslag com(2024)72
 
14.02.2024  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS “The 2024 Annual ...
Mededeling com(2024)77
 
09.01.2024  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een internationaal rechtsinstrument betreffende intellectuele eigendom, genetische rijkdommen en traditionele kennis ...
Aanbeveling com(2024)3
 
19.10.2023  Cosme Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (2014-2020) Monitoringverslag 2020.
Verslag com(2023)632
 
17.10.2023  Wijziging van de Richtlijnen 1999/2/EG, 2000/14/EG, 2011/24/EU en 2014/53/EU wat betreft bepaalde rapportagevereisten op het gebied van voedsel en voedselingrediënten, ...
Richtlijn com(2023)639
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 145 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
12.02.2024  Standpunt EU in het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen van de VN/ECE over voorstellen tot wijziging van de VN-Reglementen nrs. 10, 13, 37, ...
Besluit com(2024)61
 
23.10.2023  Standpunt EU in het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen van de VN/ECE over voorstellen tot wijziging van VN-Reglementen, voor nieuwe ...
Besluit com(2023)644
 
17.07.2023  Standpunt EU in het Comité voor overheidsopdrachten met betrekking tot de vaststelling van zijn reglement van orde met betrekking tot de selectie van de voorzitter.
Besluit com(2023)450
 
01.03.2023  Standpunt EU in het Comité voor overheidsopdrachten met betrekking tot de toetreding van Noord-Macedonië tot de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten.
Besluit com(2023)105
 
07.02.2023  Standpunt EU in het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen mbt een reeks wijzigingen aan VN-voorschriften.
Besluit com(2023)58
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 15 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
01.09.2023  Wijziging en rectificatie van Richtlijn 2005/36/EG wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties van verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers die in Roemenië zijn ...
Richtlijn com(2023)502
 
18.10.2017  Standpunt EU in de betrokken comités van de VN/ECE tav een reeks wijzigingen van de - veelal technische - VN-Reglementen.
Besluit com(2017)602
 
29.05.2017  Standpunt EU in de VN/ECE over wijziging van een reeks reglementen, een technisch reglement mbt de verdampingsemissietestprocedure, een besluit over gebruik term "UN ...
Besluit com(2017)267
 
26.08.2015  Standpunt EU in het Comité voor overheidsopdrachten met betrekking tot de toetreding van Oekraïne tot de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten.
Besluit com(2015)407
 
10.10.2007  Typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof.
Verordening com(2007)593