COM(2014)680 EU
Standpunt EU in de Economische Commissie voor Europa van de VN over de nieuwe ontwerpreglement en de ontwerpwijziging van dat reglement inzake zijdelingse paalbotsingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het namens de Unie in het Administratief Comité van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in te nemen standpunt over het nieuwe ontwerpreglement inzake zijdelingse paalbotsingen en de ontwerpwijziging van het nieuwe reglement inzake zijdelingse paalbotsingen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on the Union's behalf in the Administrative Committee of the United Nations Economic Commission for Europe on the draft new Regulation on pole side impact and on the draft amendment to the new Regulation on pole side impact
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2014)680 NLEN
Extra COM-nummers COM(2014)680
Procedurenummer i 2014/0314(NLE)
Celex-nummer i 52014PC0680

2.

Key dates

Document 27-10-2014
Online publicatie 27-10-2014
Besluit 07-11-2014; Besluit 2014/854
Bekendmaking in Publicatieblad i 29-11-2014; PB L 344 p. 20-21

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.