Europees Uitvoerend Agentschap innovatieraad en het mkb (EISMEA)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het Europees Uitvoerend Agentschap innovatieraad en het mkb (EISMEA) moet zorgen voor een duidelijke focus op innovatie en de interne markt. Dit tracht zij te doen door alle activiteiten van de Europese Innovatieraad (EIC) en de programma’s voor kleine en middelgrote ondernemingen in één agentschap samen te brengen. Zo voert EISMEA onder andere een aantal onderdelen van het Horizon Europa i, programma's voor het MKB en het Consumentenprogramma uit.

Het Europees Uitvoerend Agentschap innovatieraad en het mkb treedt op als opvolger van en vervangt het Europees Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME i).

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Brussel

Locatie (land)

België

Grondslag

Uitvoeringsbesluit 2021/173

Oprichting

1 april 2021

Aard organisatie

Agentschap Europese Unie i

Ondersteuning beleid

Ondernemingen- en industriebeleid, Onderzoeks- en innovatiebeleid

2.

Werkzaamheden

Het agentschap voert o.a. (delen van) de volgende EU-programma's in het kader van het MFK 2021-2027 i uit:

  • Horizon Europa, pijler III: de Europese Innovatieraad (EIC) en Europese innovatie-ecosystemen;
  • Interregionale innovatie-investeringen;
  • Programma voor de eengemaakte markt; Interne markt; en Consumenten, en die voor het MKB

3.

Organisatie

Het agentschap wordt geleid door de directeur en leden van het directiecomité. De directeur van het agentschap wordt benoemd voor een termijn van vier jaar. De leden van het comité worden benoemd voor een termijn van twee jaar. Het personeel bestaat uit ambtenaren die gedetacheerd worden vanuit de Europese Commissie.

De mandaat van EISMEA loopt van 1 april 2021 tot en met 31 december 2028.

4.

Meer informatie