Financieringsinstrument voor het milieu (LIFE)

LIFE is een financieringsinstrument van de Europese Unie voor de bescherming van milieu en natuur. Het huidige LIFE programma loopt van 2021 t/m 2027, voortbouwend op eerdere programma's. LIFE ondersteunt het Europees natuur-, milieu- en klimaatbeleid.

Het LIFE programma bestaat uit vier subprogramma’s bestaan: natuur en biodiversiteit, circulaire economie en kwaliteit van leven, beperking en aanpassing van klimaatverandering, en schone energietransitie. Er worden innovatieve projecten gesubsidieerd die bijvoorbeeld bijdragen aan milieu- en grondstoffenbesparing, aan het behoud van natuur- en biodiversiteit en aan bewustwording en verspreiding van informatie. LIFE ondersteunt ook het Natura 2000-netwerk i.

Het financieringsinstrument staat open voor elke in de EU geregistreerde organisatie; zowel grote en kleine bedrijven, overheden en niet-gouvernementele organisaties kunnen een projectvoorstel indienen. Dit kan zowel individueel als in samenwerking met andere partijen binnen of buiten de eigen lidstaat. Wanneer activiteiten buiten de EU noodzakelijk zijn om milieu- of klimaatdoelstellingen van de EU te halen, kunnen deze activiteiten eveneens in aanmerking komen voor financiering.

Het budget voor LIFE voor 2021-2027 is (in prijzen van 2021) 5,4 miljard euro. Dat is een flinke verhoging ten opzichte van eerdere LIFE-programma's.

1.

Meer informatie