Financieringsinstrument voor het milieu (LIFE)

LIFE is een financieringsinstrument van de Europese Unie voor de bescherming van milieu en natuur. Het huidige LIFE programma loopt van 2021 t/m 2027, voortbouwend op eerdere programma's. Het programma staat open voor elke in de EU geregistreerde organisatie. Zowel grote als kleine bedrijven, overheden en niet-gouvernementele organisaties kunnen een projectvoorstel indienen. LIFE ondersteunt het Europees natuur-, milieu- en klimaatbeleid.

Het LIFE programma bestaat uit vier subprogramma’s: natuur en biodiversiteit, circulaire economie en kwaliteit van leven, beperking en aanpassing van klimaatverandering en schone energietransitie. Er worden innovatieve projecten gesubsidieerd die bijvoorbeeld bijdragen aan milieu- en grondstoffenbesparing, aan het behoud van natuur- en biodiversiteit en aan bewustwording en verspreiding van informatie. LIFE ondersteunt ook het Natura 2000-netwerk i.

Het LIFE-programma bestaat sinds 1992, waarbij het budget geleidelijk aan hoger is geworden. Voor het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 bedraagt het budget voor LIFE (in prijzen van 2021) 5,4 miljard euro. Dat is een flinke verhoging ten opzichte van eerdere LIFE-programma's.

1.

Meer informatie