COM(2012)760 EU - Aanbeveling
Verlenging van de Overeenkomst tussen Euratom en de Organisatie voor energieontwikkeling op het Koreaanse schiereiland (KEDO)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD inzake de verlenging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de Organisatie voor energieontwikkeling op het Koreaanse schiereiland (KEDO)

officiële Engelstalige titel

RECOMMENDATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the renewal of the Agreement between the European Atomic Energy Community (Euratom) and the Korean Peninsula Energy Development Organisation (KEDO)
 
Rechtsinstrument Aanbeveling
COM-nummer i COM(2012)760 NLEN
Extra COM-nummers COM(2012)760
Celex-nummer i 52012DC0760

2.

Key dates

Document 17-12-2012
Online publicatie 17-12-2012
Besluit 04-02-2013

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.