COM(2010)629 - GROENBOEK EU-ontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van groei voor iedereen en duurzame ontwikkeling Het EU-ontwikkelingsbeleid trefzekerder maken - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 29 februari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

GROENBOEK EU-ontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van groei voor iedereen en duurzame ontwikkeling Het EU-ontwikkelingsbeleid trefzekerder maken

officiële Engelstalige titel

GREEN PAPER EU development policy in support of inclusive growth and sustainable development Increasing the impact of EU development policy
 
Rechtsinstrument Verslag
Besluitvormingsprocedure Initiatiefverslag (INI)
COM-nummer i COM(2010)629 NLEN
Extra COM-nummers COM(2010)629
Raadsdocument i 16146/10
Procedurenummer i 2011/2047(INI)
Celex-nummer i 52010DC0629

2.

Key dates

Document 10-11-2010
Online publicatie 18-11-2010

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.