COM(2010)751 - Intrekking van Verordening 3448/80 ter uitvoering van de Toetredingsakte 1979, voor wat betreft de handelsregeling voor goederen vallend onder Verordeningen 3033/80 en 3035/80 - EU monitor

EU monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

COM(2010)751 EUe - Verordening
Intrekking van Verordening 3448/80 ter uitvoering van de Toetredingsakte 1979, voor wat betreft de handelsregeling voor goederen vallend onder Verordeningen 3033/80 en 3035/80

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze Verordening i is opgesteld door het Directoraat-generaal Ondernemingen en industrie (ENTR) i van de Europese Commissie en op 17 december 2010 gepubliceerd.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3448/80 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van artikel 43 van de Toetredingsakte van 1979, voor wat betreft de handelsregeling die van toepassing is op de goederen die onder de Verordeningen (EEG) nr. 3033/80 en (EEG) nr. 3035/80 vallen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL REGULATION repealing Regulation (EEC) No 3448/80 on the implementation of Article 43 of the 1979 Act of Accession concerning the system of trade applicable to the goods covered by Regulations (EEC) No 3033/80 and (EEC) No 3035/80
 
Rechtsinstrument Verordening
COM-nummer i COM(2010)751 NLEN
Extra COM-nummers COM(2010)751
Celex-nummer i 52010PC0751

2.

Key dates

Document 17-12-2010
Online publicatie 18-12-2010
Besluit 20-10-2011; Verordening 2011/1071
Bekendmaking in Publicatieblad i 31-10-2011; PB L 284 p. 1-2

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.