COM(2011)48 EU - Groenboek
GROENBOEK Van uitdagingen naar kansen: naar een gemeenschappelijk kader voor EU financiering van onderzoek en innovatie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

GROENBOEK Van uitdagingen naar kansen: naar een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU financiering van onderzoek en innovatie

officiële Engelstalige titel

GREEN PAPER From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation funding
 
Rechtsinstrument Groenboek
Besluitvormingsprocedure Initiatiefverslag (INI)
COM-nummer i COM(2011)48 NLEN
Extra COM-nummers COM(2011)48
Procedurenummer i 2011/2107(INI)
Celex-nummer i 52011DC0048

2.

Key dates

Document 09-02-2011
Online publicatie 11-02-2011

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.