Strenger toezicht op accountants

Met dank overgenomen van R.H.A. (Ronald) Plasterk i, gepubliceerd op dinsdag 15 februari 2011.
Strenger toezicht op accountants
Bron: Partij van de Arbeid

Foto Flickr / alancleaver_2000

Ik heb vandaag een initiatiefnota (pdf) ingediend om de accountancy strenger te reguleren. Ook accountants hebben ten aanzien van de kredietcrisis steken laten vallen. Immers, de balansen van banken waren niet zo solide als lang werd gedacht. Als onderdeel van de hervormingen van de financiële sector is ook de accountancy van belang omdat die toeziet op correcte informatie over de werkelijke stand van zaken in de onderneming.

Accountants moeten onafhankelijker worden. Want enerzijds verdienen ze hun geld met het controleren van de boeken, maar tegelijkertijd halen ze ook de helft van hun omzet uit adviesdiensten aan diezelfde bedrijven. Daarom stel ik het volgende voor:

  • Accountantskantoren mogen voortaan niet langer dan zes jaar een bedrijf controleren, en dan minimaal zes jaar niet (verplichte roulatie of Mandatory Rotation)
  • Het wordt niet langer toegestaan dat een accountantskantoor de boeken controleert van een bedrijf waar men ook andere werkzaamheden verricht. Scheiding van ‘audit’ en ‘non-audit’(“de slager keurt nooit zijn eigen vlees”)
  • Voor de grote financiële instellingen (banken en verzekeraars) wordt de accountantkeuze elk jaar pas omgezet in een definitieve opdracht nadat die keuze door de AFM is geaccordeerd. Dit reduceert de (schijn van een) prikkel voor een bedrijf om een accountant aan te stellen die als 'gunstig' wordt ervaren.

Verder wil ik dat de Autoriteit Financiële Markten meer bevoegdheden krijgt.

In combinatie zullen deze voorstellen de kwaliteit van de accountancy verbeteren, daarmee bijdragen aan het voorkómen van nieuwe bubbles waarbij de waarde van bedrijven extreem verkeerd worden ingeschat, en uiteindelijk helpen een meer duurzame financiële sector te realiseren.