Eerste Kamer: geen EPD, wel parlementaire enquete privatisering

Met dank overgenomen van J.W.M. (Hans) Engels i, gepubliceerd op vrijdag 18 maart 2011.

Er komt voorlopig geen Elektronisch Patiënten Dossier. Dat is de uitkomst van het debat dat de Eerste Kamer deze week voerde met minister Schippers van Volksgezondheid. Diezelfde Eerste Kamer besloot wel tot een het houden van een parlementaire enquete naar de effecten van privatisering en de verzelfstandiging van overheidstaken. "Twee verstandige besluiten", aldus D66-fractievoorzitter in de Senaat Hans Engels.

Elektronisch Patiënten Dossier

Het debat tussen de senatoren en minister Schippers werd op verzoek van die laatste geschorst tot 29 maart. Alle fracties hadden nog steeds fundamentele problemen met de veiligheid en zeggenschap van het EPD. Ook D66-senator Engels stelde in zijn bijdrage vele vragen: "Ik heb de minister een aantal indringende vragen voorgelegd, met name op het punt van de privacy en zeggenschap van patiënten. In de kern komen deze vragen er op neer of er voor de patiënt voldoende regie mogelijk is over het gebruik van zijn medische gegevens. Dat zal bepalend blijken voor het vertrouwen in het systeem."

Parlementaire enquete

De Eerste Kamer besloot wel tot een parlementaire enquete naar privatisering, dit ondanks verzet van CDA, VVD en SGP. D66 steunde het voorstel, net als een meerderheid in de Senaat. "Wij moeten ons afvragen of het politieke proces ten aanzien van deze materie voldoende zorgvuldig verloopt, aldus Engels. "Wij moeten bovendien bereid zijn te leren van de tot dusver opgedane ervaringen."

Lees hier de bijdrage van D66 tijdens het debat over het EPD.

Lees hier de bijdrage van D66 tijdens het debat over de parlementaire enquete.

Meer over...