SEC(2007)1731 EU - Besluit
Overeenkomst tussen de regering van Korea en de EG betreffende samenwerking ter bestrijding van concurrentieverstorende activiteiten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de overeenkomst tussen de regering van de Republiek Korea en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking ter bestrijding van concurrentieverstorende activiteiten

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Decision concluding the Agreement between the Government of the Republic of Korea and the European Community concerning cooperation on anti-competitive activities
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i SEC(2007)1731 NLEN
Extra COM-nummers SEC(2007)1731
Procedurenummer i 2008/0004(CNS)
Celex-nummer i 52007SC1731

2.

Key dates

Document 11-01-2008
Online publicatie 11-01-2008
Besluit 16-02-2009; Besluit 2009/586

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.