Effectiever toezicht op financiële producten

Met dank overgenomen van R.H.A. (Ronald) Plasterk i, gepubliceerd op woensdag 25 mei 2011.

Het is mij een doorn in het oog dat er nog steeds onwenselijke financiële producten worden aangeboden, na het echec met de woekerpolissen. Financiële producten moeten in het belang van de consument zijn en in ieder geval kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk. Helaas is het nog altijd niet vanzelfsprekend dat producten aan die eisen voldoen, omdat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nog steeds voorbeelden van onwenselijke producten ziet. Ik heb de regering per motie verzocht nadere wettelijke bevoegdheden aan de AFM te geven, opdat deze effectief kan toezien op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het beleid inzake de ontwikkeling van financiële producten. De motie (pdf) is meeondertekend door SP, GroenLinks en D66 en is deze week met algemene stemmen aangenomen.