COM(2011)324 EU - Aanbeveling
Machtiging van de Commissie om te onderhandelen over wijzigingen van het Energiegemeenschapsverdrag

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD tot machtiging van de Commissie om namens de Europese Unie te onderhandelen over wijzigingen van het Energiegemeenschapsverdrag AANBEVELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD tot machtiging van de Commissie om namens de Europese Unie te onderhandelen over wijzigingen van het Energiegemeenschapsverdrag

officiële Engelstalige titel

RECOMMENDATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL to authorise the Commission to negotiate on behalf of the European Union amendments to the Energy Community Treaty RECOMMENDATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL to authorise the Commission to negotiate on behalf of the European Union amendments to the Energy Community Treaty
 
Rechtsinstrument Aanbeveling
COM-nummer i COM(2011)324 NLEN
Extra COM-nummers COM(2011)324
Celex-nummer i 52011DC0324

2.

Key dates

Document 01-06-2011
Online publicatie 02-06-2011
Besluit 28-06-2011

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.