Griekenland: nu de banken nog

Met dank overgenomen van R.H.A. (Ronald) Plasterk i, gepubliceerd op donderdag 30 juni 2011.

Steun aan Griekenland hangt voor de PvdA van twee heldere voorwaarden af. Aan de eerste is voldaan: het Griekse parlement heeft donderdag definitief ingestemd met de grote bezuinigingen die het land moet doorvoeren van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Aan de andere kant acht ik het van groot belang dat de grote financiële instellingen hun bijdrage leveren. De onderhandelingen hierover zijn volop bezig, dus we wachten af.

Waarom wij onder deze voorwaarden onze steun verlenen aan Griekenland? Het antwoord hierop is helder: Griekenland nu laten vallen gaat de Nederlandse belastingbetaler vele malen meer kosten dan als we het land steunen. Als Griekenland vanaf nu geen geld meer zou krijgen, kan het land binnen enkele weken niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoen en is het feitelijk failliet. Een domino-effect dreigt dan, doordat ook Portugal, Ierland en misschien wel Spanje om kunnen vallen.

Voor een open economie als de Nederlandse zou dat desastreuze gevolgen hebben met mogelijke verliezen tot enkele tientallen miljarden euro’s. Als er dus aan de eerder genoemde voorwaarden wordt voldaan, steunen wij Griekenland, omdat het voortbestaan van een stabiele euro voor Nederland enorm belangrijk is.