COM(2011)435 - EU-standpunt over ontwerpreglementen van de Economische Commissie voor Europa van de VN inzake voetgangersveiligheid en inzake lichtbronnen met lichtdioden (leds) - EU monitor

EU monitor
Zondag 12 juli 2020
kalender

COM(2011)435 EUe
EU-standpunt over ontwerpreglementen van de Economische Commissie voor Europa van de VN inzake voetgangersveiligheid en inzake lichtbronnen met lichtdioden (leds)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit Besluit i is opgesteld door het Directoraat-generaal Ondernemingen en industrie (ENTR) i en het Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (GROW) i van de Europese Commissie en op 14 juli 2011 gepubliceerd.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt van de Europese Unie over het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake voetgangersveiligheid en het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake lichtbronnen met lichtdioden (leds), samen met de corrigenda

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position of the European Union in relation to the draft Regulation of the United Nations Economic Commission for Europe concerning Pedestrian Safety and to the draft Regulation of the United Nations Economic Commission for Europe concerning Light Emitting Diode (LED) light sources together with its corrigenda
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2011)435 NLEN
Extra COM-nummers COM(2011)435
Procedurenummer i 2011/0188(NLE)
Celex-nummer i 52011PC0435

2.

Key dates

Document 14-07-2011
Online publicatie 16-07-2011
Besluit 14-02-2012; Besluit 2012/143
Bekendmaking in Publicatieblad i 09-03-2012; PB L 71 p. 3-4

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.