Richtlijn 1995/46 - Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 23 augustus 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

De richtlijn was geldig van 13 december 1995 tot 24 mei 2018 en moest uiterlijk op 24 oktober 1998 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

officiële Engelstalige titel

Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1995/46
Origineel voorstel COM(1990)314
Celex-nummer i 31995L0046

3.

Key dates

Document 24-10-1995
Bekendmaking in Publicatieblad 23-11-1995; Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 007,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 017,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 017,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015,OJ L 281, 23.11.1995
Inwerkingtreding 13-12-1995; in werking datum publicatie + 20 zie 192E191 -P 1
Einde geldigheid 24-05-2018; opgeheven door 32016R0679
Omzetting 24-10-1998; zie art. 32

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31995L0046

Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

Publicatieblad Nr. L 281 van 23/11/1995 blz. 0031 - 0050

RICHTLIJN 95/46/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 24 oktober 1995

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),


Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.