COM(1990)314 EU - Richtlijn
Bescherming van personen in verband met de behandeling van persoonsgegevens

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN PERSONEN IN VERBAND MET DE BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

officiële Engelstalige titel

PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE CONCERNING THE PROTECTION OF INDIVIDUALS IN RELATION TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(1990)314
Extra COM-nummers COM(1992)422; COM(1993)570; SEC(1995)303; COM(1995)375
Procedurenummer i 1990/0287(COD)
Celex-nummer i 51990PC0314(01)

2.

Key dates

Document 13-09-1990
Online publicatie 13-09-1990
Besluit 24-10-1995; Richtlijn 1995/46
Bekendmaking in Publicatieblad i 23-11-1995; Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 007,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 017,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 017,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015,OJ L 281, 23.11.1995

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.