Eerste Kamer kritisch over het beperken van taakstraf

Met dank overgenomen van J.W.M. (Hans) Engels i, gepubliceerd op dinsdag 8 november 2011.

De D66-fractie in de Eerste Kamer heeft zich vandaag kritisch uitgelaten over het voorstel van het kabinet om de mogelijkheid tot het opleggen van een taakstraf te beperken. D66-Senator Hans Engels vraagt zich af of de gesignaleerde problemen met dit voorstel worden opgelost. Volgens het kabinet komen de legitimiteit van en het draagvlak voor de taakstraf in het geding als deze nog langer wordt opgelegd voor ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.

Symboolwetgeving

De aanleiding voor het voorstel is opmerkelijk te noemen. “Een TV-uitzending en prompt gestelde Kamervragen suggereren een ernstig probleem. Uit nader onderzoek blijkt dat het allemaal reuze meevalt en dat er geen aanleiding is de wet aan te passen,”zegt Engels. Volgens de sociaal-liberaal behoort het tot de verantwoordelijkheid van wetgevende organen om op een objectieve, rationele en zorgvuldige wijze aanpassingen te plegen in het rechtsbestel. Engels: “Wetgeving moet zich primair richten op daadwerkelijke gebreken in de rechtsorde, passen in de rechtsontwikkeling en vooral ook systeemconform worden vastgesteld. Daarin past geen tijdgebonden of op politieke opportuniteit gebaseerde symboolwetgeving.”

Omvang maatschappelijk draagvlak

De D66-Senator heeft ook twijfels over het in beeld gebrachte aard en omvang van het maatschappelijk draagvlak. In een onderzoek naar de voorkeur voor sancties voor misdrijven komt naar voren dat er geen maatschappelijk consensus bestaat over de strafzwaarte en de aard van de straf. ‘Het’ draagvlak bestaat volgens het onderzoek niet. Het kabinet gebruikt de onderzoeksresultaten op een verkeerde wijze. Engels: “In zijn reactie probeert de staatssecretaris overigens heel slim selectief te winkelen binnen de onderzoeksresultaten door daaruit veel maatschappelijke steun te destilleren voor een aantal kabinetsvoornemens. Zo kan ik het ook.”

Lees hier de gehele bijdrage van Hans Engels.