Bescherm mensenrechten nationaal én internationaal

Met dank overgenomen van J.W.M. (Hans) Engels i, gepubliceerd op dinsdag 15 november 2011.

De D66-fractie in de Eerste Kamer spreekt vandaag het kabinet aan op zijn tegenstrijdige positie over mensenrechten. Op nationaal niveau bevorderen de coalitiepartijen de instelling van een College voor de Rechten van de Mens. Internationaal relativeert het kabinet de betekenis en waarde van internationale verdragen inzake mensenrechten, de toetreding van de EU tot de Raad van Europa en de bevoegdheid van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. D66-Senator Hans Engels noemt het gedrag van de VVD en het CDA paradoxaal.

Vraagtekens over inzet kabinet

D66 heeft grote vraagtekens bij de inzet van het kabinet voor mensenrechten. Engels: “Grondrechten vormen voor D66 een fundamenteel, dat wil zeggen niet voor uitholling vatbaar element binnen de grondbeginselen van onze democratische rechtsstaat. De positie van VVD en CDA is helaas onduidelijk. Het kabinet zet een stap in de vorming van een College voor de Rechten van de Mens, maar stelt tegelijk geldende internationale rechtsregels en rechtspraak ter discussie.”

Versterking van het College

D66 wil de onafhankelijkheid van het College verder versterken met een parlementaire benoeming. Engels maakt zich ook zorgen over de onevenwichtige wijze waarop het College zowel institutioneel als functioneel wordt aangehaakt bij de Commissie Gelijke Behandeling. “Daarmee wordt op z’n minst de suggestie gewekt dat het gelijkheidsbeginsel binnen het college een bijzondere betekenis heeft ten opzichte van andere grondrechten,” zegt het D66-Senator. Andere rechten zoals het recht op privacy, de lichamelijke integriteit en de vrije meningsuiting zijn niet minder belangrijk, meent Engels.