Economie niet stukbezuinigen

Met dank overgenomen van R.H.A. (Ronald) Plasterk i, gepubliceerd op vrijdag 9 december 2011.
Economie niet stukbezuinigen
Bron: Partij van de Arbeid

Foto Flickr / Public Domain Photos

Vandaag is duidelijk geworden dat het kabinet nadenkt over extra bezuinigingen van zes tot tien miljard euro. We moeten allereerst de nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau afwachten; pas dan weten we welke maatregelen noodzakelijk zijn. Vast staat wel dat de economie niet stukbezuinigd moet worden. Voorop staat dat we voor de lange termijn de noodzakelijke structurele maatregelen nemen, denk aan het beperken van de hypotheekrenteaftrek. En anders dan het kabinet doet, moeten we niet de hoge inkomens steeds ontzien.

De PvdA wil daarom een villabelasting, een extra bijdrage uit de belasting voor de hoogste inkomens en een einde aan de bonussen. Behalve bezuinigen moeten we ook investeren in de toekomst van ons land, in goed onderwijs en in het voorkomen van jeugdwerkloosheid. Bovenal moet alles op alles worden gezet om mensen aan het werk te houden.