Ov-enquête onder MBO'ers

Met dank overgenomen van R.H.A. (Ronald) Plasterk i, gepubliceerd op woensdag 1 februari 2012.
Ov-enquête onder MBO'ers
Bron: Partij van de Arbeid

Leerlingen van het MBO leggen vaak grote afstanden af naar hun school of stageplek. Hoewel velen zijn aangewezen op het openbaar vervoer laat de kwaliteit van dat vervoer geregeld te wensen over. Om de kwaliteit van het ov te verbeteren, is het van groot belang te weten wat de ervaringen van jongeren zelf zijn. Moeten ze van huis naar school meerdere keren overstappen? Worden er lijnen opgegeven? Is de prijs van een trein- of buskaartje gestegen? Zijn er voldoende zitplaatsen?

Om de ervaringen van jongeren in beeld te brengen bezoek ik verschillende MBO-instellingen. Op maandag 6 februari bezoek ik er twee in Heerenveen, en een week later eentje in Arnhem. Wij roepen MBO'ers op nu alvast onze enquête in te vullen.

Vul de enquête in >

De PvdA pleit voor een ov-trajectkaart voor MBO-studenten die jonger zijn dan 18 jaar. In tegenstelling tot andere studenten draait deze groep zelf op voor de reiskosten die ze maken. De PvdA vindt dat hier een eind aan moet komen.

Onze partij hecht grote waarde aan het MBO en haar studenten, die een grote bijdrage aan de Nederlandse economie leveren. Investeringen in de kwaliteit van het MBO zijn noodzakelijk. Te beginnen op het gebied van de bereikbaarheid.

De campagne startte op eind vorig jaar in Zwolle met een bezoek aan het Deltion College. Eind januari werd ik in Tilburg vergezeld van rapgroep Van De Wereld. Na Zwolle en Tilburg volgen er bezoeken in Enschede, Amsterdam, Den Haag, Leeuwarden en Nijmegen. De resultaten worden in het voorjaar gepresenteerd.

Update: Op maandag 6 februari bezoek het Friesland College in Heerenveen, om 08.30 uur locatie Sportstad en om 11.00 uur locatie Saturnus. Op maandag 13 februari bezoek ik samen met lokale partijgenoten uit Arnhem en Doetinchem het Rijn IJssel College, van 12.00 tot 13.00 uur.