Kies voor verstandige uitweg uit crisis

Met dank overgenomen van R.H.A. (Ronald) Plasterk i, gepubliceerd op dinsdag 20 maart 2012.
Kies voor verstandige uitweg uit crisis
Bron: Partij van de Arbeid

Foto Flickr / Public Domain Photos

De cijfers van het CPB in het vandaag gepubliceerde Centraal Economisch Plan bevestigen dat de verstandige uitweg uit de crisis voert langs het pad van structurele hervormingen, en het versterken van de economie. Dus niet langs het pad van rabiate bezuinigingen in 2013, die de recessie alleen maar verhevigen.