COM(2012)178 - Standpunt EU in de VN/ECE over de ontwerpreglementen inzake waarschuwingssystemen voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook en geavanceerde noodremsystemen - EU monitor

EU monitor
Zondag 12 juli 2020
kalender

COM(2012)178 EUe
Standpunt EU in de VN/ECE over de ontwerpreglementen inzake waarschuwingssystemen voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook en geavanceerde noodremsystemen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat de Europese Unie in de betrokken comités van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties zal innemen over de ontwerpreglementen inzake waarschuwingssystemen voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook en geavanceerde noodremsystemen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe regarding the draft Regulations on Lane Departure Warning Systems and on Advanced Emergency Braking Systems
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2012)178 NLEN
Extra COM-nummers COM(2012)178
Procedurenummer i 2012/0089(NLE)
Celex-nummer i 52012PC0178

2.

Key dates

Document 06-06-2012
Online publicatie 06-06-2012
Besluit 24-07-2012; Besluit 2012/469
Bekendmaking in Publicatieblad i 10-08-2012; PB L 213 p. 2-2

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.