Vergaderingen in het reces

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Tweede Kamer i en de Eerste Kamer i kennen een aantal (vaste) recesperiodes: rond de Kerst, in het voorjaar, in de zomer en (alleen de Tweede Kamer) rond verkiezingen. Reces i betekent dat Kamer en Kamercommissies niet vergaderen. Dat gebeurt dan alleen in spoedgevallen.

Voor wat betreft de Tweede Kamer zijn voor het houden van een vergadering van een Kamercommissie niet veel leden nodig. Anders ligt dat bij een vergadering van de voltallige Kamer. Dan moeten ten minste 76 leden aanwezig zijn. Als regel roept de Voorzitter i een vergadering bijeen (soms op verzoek van het kabinet). Een vergadering kan echter ook op verzoek van Kamerleden plaatsvinden. In de Tweede Kamer zijn dat er dertig Tweede en in de Eerste Kamer zeven. Dat gebeurt echter slechts sporadisch en dan vooral in het zomerreces.

De eerste keer dat leden een voorstel deden om de Kamer bijeen te roepen, was op 15 april 1881. In de tijd konden vijf leden daar om verzoeken. Zij vonden dat diverse onderwerpen (zoveel mogelijk) moesten worden afgehandeld, voordat de Tweede Kamer uiteen zou gaan vanwege de verkiezingen. Het ging onder meer om de ontwerp-Drankwet, de regeling van het auteursrecht en het voorstel over aanleg van een kanaal van Amsterdam naar de Merwede.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

Hieronder volgt een overzicht van plenaire vergaderingen tijdens het reces sinds 2015.

 

reces

datum

verzoek van

onderwerp

zomerreces

18-8-2021

voorzitter

afronding debat over situatie in Afghanistan en ontwikkelingen rondom het coronavirus

zomerreces

14-7-2021

voorzitter

ontwikkelingen rondom het coronavirus

meireces

29-4-2021

DENK i (met steun van andere fracties)

de informatievoorziening van het kabinet aan de Tweede Kamer rondom de kinderopvangtoeslagenaffaire

verkiezingsreces

25-2-2021

voorzitter

stemming reglement van orde, diverse debatten over uiteenlopende onderwerpen die nog op de rol stonden voor de Kamer in huidige samenstelling (voordat de samenstelling wijzigde na de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021)

verkiezingsreces

24-02-2021

voorzitter

ontwikkelingen rondom het coronavirus

krokusreces

18-2-2021

voorzitter

debat en stemming over spoedwet avondklok

kerstreces

7-1-2021

voorzitter

stemming over spoedwet reizigers risicogebieden corona

kerstreces

5-1-2021

PVV (met steun van andere fracties)

ontwikkelingen rondom het coronavirus

zomerreces

19-8-2020

voorzitter

stemming motie, debat waardering zorgmedewerkers

zomerreces

12-8-2020

PvdA i (met steun van andere fracties)

ontwikkelingen rondom het coronavirus

zomerreces

14-7-2020

50PLUS i (met steun van andere fracties)*

Pensioenakkoord

zomerreces

14-7-2020

PVV i (met steun van andere fracties)*

Europese top 17-18 juli

 

zomerreces

19-8-2015

PVV (met steun van andere fracties)

bespreking steunpakket Griekenland

  • al voor het reces gepland

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van plenaire vergaderingen in het reces vanaf 1881.

Plenaire vergadering Eerste Kamer

Voor de Eerste Kamer is het zeer uitzonderlijk om terug te komen van reces. In de naoorlogse periode ging het om enkele vergaderingen.

 

reces

datum

verzoek van

onderwerp

krokusreces

19-2-2021

voorzitter

debat en stemming over spoedwet avondklok

kerstreces

8-1-2021

voorzitter

stemming over spoedwet reizigers risicogebieden corona

kerstreces

27-12-1988

voorzitter

behandeling wetsvoorstel invoering sociaal-fiscaalnummer per 1 januari