Nederland sterker en socialer uit de crisis

Met dank overgenomen van R.H.A. (Ronald) Plasterk i, gepubliceerd op maandag 27 augustus 2012, 11:02.

De doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) laat zien dat de Partij van de Arbeid Nederland sterk en sociaal uit de crisis loodst. Wij brengen met ons programma 1) de overheidsfinanciën op orde, 2) houden de koopkracht op peil en 3) zorgen dat onze sociale voorzieningen niet alleen voor vandaag, maar ook voor morgen er nog zijn. Dit alles met jaarlijkse economische groei. Dat is een unieke positie waar we trots op zijn.

Ons programma (pdf) is sterk, omdat we de overheidsfinanciën binnen één kabinetsperiode op orde brengen. In 2017 is er weer structureel begrotingsevenwicht en de staatsschuld zal door onze verstandige aanpak al vanaf 2016 weer beginnen te dalen.

De PvdA buigt 15 miljard netto om, zodat we geen rekeningen naar onze kinderen hoeven door te schuiven. Dit alles doen we zonder per saldo de belastingen te verhogen. Met ons programma zorgen we zelfs voor een financiële buffer om toekomstige klappen op te kunnen vangen. Daarnaast daalt de structurele werkloosheid volgens de CPB-modellen met 50.000 banen.

Ons programma is sociaal, omdat we in tegenstelling tot het kabinet Rutte de sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen. De koopkracht voor gewone gezinnen tot twee keer modaal gaat vooruit. We laten zien dat de duurdere BTW voor boodschappen en de forenzentaks niet nodig zijn. De PvdA houdt de zorgpremies betaalbaar en verlaagt het eigen risico voor mensen met een smalle of gewone beurs. Ook draaien we een aantal oneerlijke bezuinigingen in de zorg terug, zoals het liggeld in ziekenhuizen.

Omdat je in crisistijd niet moet bezuinigen op ons sociale vangnet, houden we de sociale zekerheid voor vandaag en morgen in stand. De hoogste inkomens dragen een rechtvaardig deel bij, bijvoorbeeld door een 60% tarief voor mensen met een inkomen boven de anderhalve ton. Daarnaast verhogen wij de bankenbelasting en bezuinigen we op defensie en bureaucratie.

We roepen een halt toe aan de verspillende marktwerking in de zorg en trekken we één miljard uit voor zorg in de buurt. Met de PvdA komen er 10.000 verpleegkundigen in buurten en wijken bij. Zo verdwijnt bureaucratie en komt de zorg weer dichterbij mensen. We investeren in ons menselijk kapitaal: het onderwijs. Ruim 600 miljoen stellen we beschikbaar voor deze motor van onze economie. En de woningmarkt gaat van het slot, waardoor er in Nederland weer gekocht en gebouwd wordt. Voor starters schaffen we de overdrachtsbelasting af.

De Partij van de Arbeid heeft daarmee een uniek programma. We delen de lasten eerlijk, maken de economie sterk en brengen de overheidsfinanciën op orde. Zo stomen wij in deze tijden van crisis ons land klaar voor de toekomst. Zo maken we Nederland sterker en socialer.