PvdA start meldpunt achtergelaten kinderen

Met dank overgenomen van K. (Khadija) Arib i, gepubliceerd op vrijdag 31 augustus 2012, 14:33.

De PvdA begint per direct een meldpunt voor kinderen die in de zomervakantie mogelijk zijn gedumpt in het herkomstland van hun ouders. Kinderen waarvan de ouders uit landen komen zoals Turkije, Somalië, Iran of Irak lopen namelijk het risico om tijdens de vakantie te worden achtergelaten of uitgehuwelijkt. Via het meldpunt kunnen buren, leraren of vrienden hun zorgen uiten over verdwenen kinderen. Zo krijgen we eindelijk inzicht in de omvang van dit probleem.

Niemand houdt bij wie wel en wie niet van vakantie terugkomt. Al kennen wij een leerplicht en moeten minderjarigen tot hun 17e naar school, toch wordt er in de praktijk oogluikend toegekeken wanneer kinderen opeens verdwijnen. Een onderzoek naar de omvang van dit probleem is dan ook hard nodig.

Met dit meldpunt hoop ik concrete aanwijzingen te verzamelen waarmee Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming aan de slag kunnen.

Naast het doen van onderzoek is het van cruciaal belang dat deze kinderen niet zomaar uit de Gemeentelijke Basis Administratie kunnen worden uitgeschreven, zoals onlangs bleek bij de gemeente Amsterdam. Het is nu al mogelijk dat wanneer een ambtenaar het gevoel heeft dat de uitschrijving van vrouwen en kinderen niet klopt, er een onderzoek kan worden ingesteld. Helaas gebeurt dat zelden of te oppervlakkig.

Daarnaast moeten ambassades in landen waar deze problematiek voorkomt instructies krijgen over hoe te handelen bij een geval van achterlating en uithuwelijking. Er kan een voorbeeld worden genomen aan Groot-Brittannië. Daar worden dergelijke verschijnselen al jaren daadkrachtig door de overheid bestreden.

De wet moet dan ook worden aangescherpt. Mensen die zich schuldig maken aan achterlating en uithuwelijking lopen in Nederland vrij rond en worden door niemand aangesproken, laat staan bestraft. Hier moet een einde aan komen.

Achterlating en uithuwelijking zijn grove schendingen van kinderrechten en mensenrechten en vormen van psychische en fysieke mishandeling. Dat moet in Nederland expliciet strafbaar worden gesteld, ook als de zaak zich buiten Nederland heeft afgespeeld. Ik ben ervan overtuigd dat van de strafdreiging een preventieve werking zal uitgaan.

Het meldpunt is te bereiken via meldpuntachterlating@pvda.nl of 070-3182742.