Vijf vragen aan Khadija Arib

Met dank overgenomen van K. (Khadija) Arib i, gepubliceerd op vrijdag 17 februari 2017.

Vijf vragen aan Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer en nummer 2 op de PvdA-lijst.

Waarom ben je de politiek ingegaan?

Voordat ik politiek betrokken raakte, was ik al maatschappelijk actief. Zo kwam ik op voor migrantenvrouwen. Zij waren voor hun verblijfsvergunning afhankelijk van de verblijfsstatus van hun man. Als ze wilden scheiden hadden ze meteen een probleem. In gesprek met ambtenaren hierover dacht ik: ik wil ook aan die kant van de tafel zitten. Ik wil direct invloed hebben!

Je kwam op je 15e naar Nederland. Wat viel je op?

Ik kom uit Casablanca met veel auto’s op straat en altijd veel rumoer. Ik kwam op een zondag aan. Wat was het stil! In die tijd bestond er geen inburgering, dus ik was totaal op mezelf aangewezen. Ik had twee jaar nodig om mijn draai te vinden, twee jaar waarin ik al zoveel méér had kunnen doen. Nu is de inburgering veel beter geregeld, met goed onderwijs.

Hoe belangrijk was het dat je op 13 januari 2016 werd beëdigd als Kamervoorzitter?

Mensen zagen mijn verkiezing tot voorzitter als voorbeeld hoe het in de Nederlandse samenleving ook kan. In deze tijd is er veel discussie over afkomst en of je mensen met een andere achtergrond wilt accepteren. En opeens had de Kamer een voorzitter van Marokkaanse komaf. Daarmee kon ik laten zien dat je als je ergens voor knokt je ook iets kunt bereiken. Dat geldt niet alleen als politicus maar ook op school of werk.

Wat wil je de komende vier jaar bereiken?

We hebben als PvdA in de afgelopen jaren in een moeilijke tijd al veel weten te bereiken. Maar we zijn er nog niet. Als ik kijk naar onderwerpen waar ik me als Kamerlid mee heb bezig gehouden denk ik aan de ouderenzorg. We willen meer aandacht voor mensen die zorg nodig hebben, en dat verpleegkundigen meer tijd voor hen krijgen. Daarnaast moeten we ons actief inzetten tegen racisme. Goedwillende jongeren met een allochtone achternaam krijgen nog altijd te weinig stageplekken en banen. Dat kan echt niet meer anno 2017. En voor mij persoonlijk: ik zou graag ook de komende periode weer Kamervoorzitter willen zijn.

Wat heb je je kinderen meegegeven?

Doe je best op school! Dat hebben mijn ouders ook altijd tegen mij gezegd. Onderwijs is zo belangrijk om vooruit te komen en het beste uit jezelf te halen. Daarom vind ik het zo goed dat we als PvdA opnieuw veel willen investeren in leraren en beter onderwijs. Een goede opleiding maakt je onafhankelijk.

Khadija Arib is voorzitter van de Tweede Kamer en nummer 2 op de PvdA-lijst. Ze werd voor ons verkiezingsmagazine WIJ gevraagd naar haar ambities en drijfveren.