Drie maanden

Met dank overgenomen van A.C.L. (Arno) Rutte i, gepubliceerd op maandag 24 december 2012.

alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Arno Rutte
Tot mijn grote schrik attendeerde een vriendin mij er op dat ik al sinds eind september geen bijdrage meer had geleverd aan mijn eigen blog. Bijna 2 maanden geen nieuwe berichten. Als iets dodelijk is voor een blog, is het wel gebrek aan vernieuwing. Ik trek bij deze het boetekleed aan.

Helaas loopt de ‘verwaarlozing’ van mijn blog parallel met de mate waarin ik als kamerlid mijn vrienden ‘verwaarloos’. Het leven als kamerlid is zeer interessant en dynamisch, maar laat buiten werken en gezin niet of nauwelijks ruimte voor andere zaken. Zeker niet in deze eerste maanden waarin alles nieuw was, niets op routine kon en alles nog geleerd moest worden. Maar goed, de kop is er af. Ik ben inmiddels 3 maanden kamerlid. En langzaam maar zeker komt er een dusdanig ritme in de werkzaamheden dat er her en der weer wat ruimte ontstaat voor andere dingen dan alleen maar werk. Bijvoorbeeld het bijhouden van dit blog!

Sinds mijn vorige blog is er veel gebeurd. Er kwam een nieuwe regering met een nieuw ambitieus regeerakkoord. Over de hectiek die daar vervolgens over ontstond is elders al voldoende gezegd en geschreven. Het betekende in ieder geval wel de komst van een nieuwe dynamiek, 6 nieuwe fractiecollega’s en een nieuwe portefeuilleverdeling. Voor mij persoonlijk volgde vooral een enorme uitbreiding van de portefeuille. Ik verloor de ‘oorlogsgetroffenen’ en kreeg ‘preventie’ erbij. De rest van mijn portefeuille bleef zoals hij al was.

Dat betekende dat ik door kon gaan met mijn verkenning van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Ik ben inmiddels zowel in Breda als in Leeuwarden een dag bij een GGZ instelling op bezoek geweest. Het is een tak van de gezondheidszorg waar ontzettend veel aan in een razend snel tempo het veranderen is. Veel minder mensen die in een instelling behandeld worden (en blijven), veel meer mensen die (in de omgeving) van de huisarts behandeld worden, veel meer inzicht in de resultaten van behandelingen. En dat alles zonder dat de kwaliteit van de zorg aangetast wordt. Een forse uitdaging en mooi om te zien hoe instellingen daar nu al werk van maken. Ik stelde over de basis GGZ mijn eerste schriftelijke vragen en kreeg ook mijn eerste antwoorden van de minister.

Het betekende ook dat ik door kon gaan met mijn verkenning van de uitdagingen voor de mantelzorg in Nederland. Het bracht me bij Stichting Informele Zorg Twente, waar voor een verzorgingsgebied van 500.000 Tukkers geweldige ondersteuning voor mantelzorgers wordt gegeven. Met ook speciaal oog voor jonge mantelzorgers en werkende mantelzorgers. Geen ingewikkelde beleidsmedewerkers, maar mensen met verstand van mantelzorgers die échte praktische oplossingen realiseren. Een zeer inspirerende dag!

De nieuwe portefeuille betekende ook dat ik me mag gaan storten op het zeer dynamische onderwerp ‘preventie’. Dat is in medisch opzicht al een zeer forse en interessante kluif, bijvoorbeeld omdat het kabinet zich heeft voorgenomen te komen met een ‘Nationaal Preventieplan’. Wat is dan de rol van de overheid bij preventie? Hoe is de balans tussen eigen verantwoordelijkheid en gemotiveerdheid aan de ene kant en de verantwoordelijkheid van de overheid voor het welzijn en de gezondheid van burgers aan de ander kant? Een interessant dilemma waar ik later nog op terug kom.

Maar onder ‘preventie’ valt ook het tabaksbeleid en het alcoholbeleid. Dat heb ik geweten! Beide onderwerpen kennen vele lobbyisten aan de verschillende kanten van de medaille. En die weten je ook snel te vinden! Stivoro, tabaksverkopers, verenigde Nederlandse Brouwers, de Longstichting, De Longalliantie Nederland. Het zijn maar een paar belangengroepen die snel een afspraak hebben gemaakt om hun standpunten indringend voor het voetlicht te brengen. Er staat dan ook veel te gebeuren in 2013. Op 1 januari wordt het strafbaar om als jongere onder de 16 jaar in het openbaar alcohol in bezit te hebben. In de loop van 2013 volgt de besluitvorming om de leeftijd voor alcoholgebruik te verhogen naar 18 jaar. De staatssecretaris van Volksgezondheid heeft het voornemen geuit om in 2013 ook met wetgeving te komen om de tabaksleeftijd te verhogen van 16 naar 18 jaar. Ook komt hij met een brief met aanvullende maatregelen om tabaksgebruik te ontmoedigen. Onderwerpen met vele dilemma’s waar ik in volgende blogs uitgebreid op in zal gaan.

Het mag duidelijk zijn: 2013 wordt, ook voor mij, politiek een zeer interessant jaar. Ik heb er enorm veel zin in. En mijn goede voornemen voor 2013 is dat ik zeer frequent via dit weblog iedereen op de hoogte hou van alle ontwikkelingen.

Tot slot wens ik alle lezers een zeer gelukkig en bovenal gezond 2013 toe!