33529 NL - beleidsdossier
Gaswinning

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Gaswinning

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 575 moties ingediend.

3.

Documenten

(2367 stuks)

2 31 januari 2013, brief, nr. 1     KST335291
Brief regering; Nieuwe inzichten met betrekking tot de effecten van gaswinning uit het Groningen-veld en de relatie met aardbevingen in de provincie Groningen - Gaswinning Groningen-veld
 
2 14 februari 2013, brief, nr. 2     KST335292
Brief regering; Toezending stukken naar aanleiding van gedane toezeggingen in Algemeen Overleg gaswinning Groningen - Gaswinning Groningen-veld
 
2 15 februari 2013, motie, nr. 3     KST335293
Motie Jan Vos/Leegte over technische voorzorgsmaatregelen bij een te nemen reductiebesluit - Gaswinning Groningen-veld
vergadering: 14 februari 2013
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.