Motie Jan Vos/Leegte over technische voorzorgsmaatregelen bij een te nemen reductiebesluit - Gaswinning Groningen-veld

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 33529 - Gaswinning.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Gaswinning Groningen-veld; Motie; Motie van de leden Jan Vos en Leegte over technische voorzorgsmaatregelen bij een te nemen reductiebesluit
Document­datum 15-02-2013
Publicatie­datum 15-02-2013
Nummer KST335293
Kenmerk 33529, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

33 529 Gaswinning Groningen-veld

Nr. 3 MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN LEEGTE

Voorgesteld 14 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op basis van meerdere onderzoeken een besluit kan worden genomen over mogelijke reductie van de gaswinning in het Groningenveld;

overwegende dat een eventueel besluit om gaswinning in het Groningenveld te reduceren technische maatregelen vergt;

van mening dat indien dit besluit genomen zal worden het wenselijk is, eventuele maatregelen alsdan zo snel mogelijk uit te kunnen voeren;

verzoekt de regering, de noodzakelijke technische en juridische voorzorgsmaatregelen te nemen die benodigd zijn om een eventueel te nemen reductiebesluit, wanneer dit aan de orde is, snel uit te kunnen voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Leegte


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.