Concentratie Rijkshuisvesting

Met dank overgenomen van R.E. (Roald) van der Linde i, gepubliceerd op vrijdag 22 februari 2013, 2:33.

De VVD heeft ingezet op een compacte, efficiënte overheid. Voor deze regeerperiode wordt, bovenop al geplande bezuinigingen, nog eens € 1 mrd structureel bezuinigd. Het kabinet kiest voor ‘mensen boven meters’ en stoot zoveel mogelijk vastgoed af. De Rijksdiensten worden bij elkaar gehuisvest, bij voorkeur in vastgoed dat het Rijk in eigendom heeft. Met flexibele werkplekken wordt verder bezuinigd op vierkante meters.

Dat heeft een belangrijke impact op de vastgoedmarkt. De Rijksoverheid gaat in korte tijd van pakweg 1,3 werkplek per fte naar 0,7. Sommige bedrijven zitten inmiddels op 0,5 werkplek per fte. De economische crisis heeft die ontwikkeling versneld, maar ‘het nieuwe werken’ is een structureel gegeven, en daarmee ook de overtollige kantoorruimte. De Haagse kantorenmarkt is inmiddels een ‘waiting game’ geworden: grote bedrijven kijken de kat uit de boom en stellen de investering uit.

Het VVD-standpunt is dat de overheid in de eerste plaats een zakelijke, rationele afweging moet maken voor haar eigen huisvesting. Vervolgens is het zaak de markt snel duidelijkheid te geven over leegkomende gebouwen. Verkoop tegen afbraakprijs haalt de markt volledig onderuit, bleek al in het zuiden van het land. Herbestemming en sloop ligt dan ook meer voor de hand.