Ambtelijk geheimtaal in de jaarrekening van BZK

Met dank overgenomen van R.E. (Roald) van der Linde i, gepubliceerd op woensdag 19 juni 2013, 2:42.

De Tweede Kamer bespreekt deze weken de jaarrekeningen 2012 van de verschillende ministeries. Vandaag keken we terug op het ministerie van BZK.

De Algemene Rekenkamer heeft stevige kritiek op de bedrijfsvoering binnen BZK en het debat concentreerde zich daarop: een archiefdienst die nog geen kwart van de beoogde productie draait, een directie FEZ die moeite heeft een jaarrekening te produceren, een inkooporganisatie die de inkoopcontracten niet op orde heeft. Met alle reorganisaties en verschuivende portefeuilles kun je de nieuwe minister van BZK dat niet aanrekenen, maar hij is wel degene die het moet oplossen.

Het wordt de Tweede Kamer als controlerend orgaan niet gemakkelijk gemaakt. Wat moeten we met geheimtaal als ‘actualisatie van beleidskaders’ of ‘structurele verbetermaatregelen om de positieve ontwikkelingen in het beheer te borgen’? Ik heb minister Plasterk gevraagd wat hij nu echt gaat doen en of hij bereid is binnen BZK een prijs in te stellen voor begrijpelijk en concreet Nederlands.

De minister heeft een aanvullende brief toegezegd. Ongetwijfeld komt er in september een epistel in gepolijst Jip-en-Jannekeproza - ik ben benieuwd.