Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 23 oktober 2020
kalender

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI)

De Europese UnieĀ i helpt met het Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (FIS) ontwikkelingslanden met het terugdringen van armoede. Het is de bedoeling dat armoede uiteindelijk zelfs helemaal wordt uitgebannen. Hiermee draagt het FIS bij aan het verwezenlijken van de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling.

In de huidige verordening wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen de begunstigde landen, wordt EU-hulp verbeterd door deze te vereenvoudigen en flexibeler te maken en wordt EU-hulp gekoppeld aan het respecteren van mensenrechten, de rechtsstaat, goed bestuur en democratie.

1.

Meer informatie