COM(2013)460 EU - Aanbeveling
Effectieve maatregelen in de lidstaten voor het bevorderen van integratie van Roma

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een AANBEVELING VAN DE RAAD over doeltreffende maatregelen voor integratie van de Roma in de lidstaten

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on effective Roma integration measures in the Member States
 
Rechtsinstrument Aanbeveling
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2013)460 NLEN
Extra COM-nummers COM(2013)460
Procedurenummer i 2013/0229(NLE)
Celex-nummer i 52013PC0460

2.

Key dates

Document 26-06-2013
Online publicatie 28-06-2013
Besluit 09-12-2013; 32013H1224(01)
Bekendmaking in Publicatieblad i 24-12-2013; PB C 378 p. 1-7

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.