COM(2013)534 EU - Verordening
Instelling van het Europees Openbaar Ministerie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL REGULATION on the establishment of the European Public Prosecutor's Office
 
Rechtsinstrument Verordening
COM-nummer i COM(2013)534 NLEN
Extra COM-nummers SWD(2013)274; SWD(2013)275
Procedurenummer i 2013/0255(APP)
Celex-nummer i 52013PC0534

2.

Key dates

Document 17-07-2013
Online publicatie 19-07-2013
Besluit 12-10-2017; Verordening 2017/1939
Bekendmaking in Publicatieblad i 31-10-2017; PB L 283 p. 1-71

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.