Protest tegen schaliegas in Brabant

Met dank overgenomen van L. (Liesbeth) van Tongeren i, gepubliceerd op maandag 16 september 2013.

Zaterdag 14 september was ik samen met andere politici op werkbezoek in Boxtel en Haaren in Brabant. Deze twee gemeenten worden als het aan dit kabinet ligt, straks omringd door boorputten waarmee naar schaliegas wordt geboord. De bewoners en de besturen van deze gemeenten protesteren terecht tegen deze boorputten. Schaliegas is niet nodig. Het kabinet moet durven kiezen voor echt schone en duurzame energie.

We werden ontvangen op het marktplein van Boxtel. Op de markt stonden vele bezorgde inwoners van Boxtel en Haaren die luid en duidelijk hun protest lieten horen. Minister Kamp heeft hun protest afgedaan als NIMBY, volgens hem maken de inwoners van Boxtel en Haaren zich alleen maar druk om hun eigen belangen. Als Kamp de moeite zou nemen te gaan kijken in het gebied en met de mensen daar te praten, zou hij beter weten.

Mensen maken zich terecht zorgen over de aantasting van de natuur in hun omgeving, de kwaliteit van het nederlandse drinkwater en de eindeloze aan en afvoer van tonnen zand, water en chemicaliën. Maar de mensen in Boxtel en Haaren vinden vooral ook dat investeringen in duurzame energie voorrang moeten krijgen. Veel van de mensen die ik sprak hebben zelf geïnvesteerd in zonnepanelen of hebben samen met anderen aandelen in een windmolen genomen. En dat is in het belang van heel Nederland.